★ ស្វាគមន៍មកកាន់ W8BET ជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត។ រាល់ការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាដែលល្អឥតខ្ជោះពីផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ សូមរីករាយជាមួយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នក និងទំនាក់ទំនងមកយើងបានគ្រប់ពេល ២៤/៧។      ★

 ទូរស័ព្ទចល័ត

  1. តើសេវាកម្មអាចប្រើប្រាស់បាននៅលើទូរស័ព្ទទាំងអស់ដែរឬទេ?
  2. តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីបើក WAP និង GPRS?
  3. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាព?
  4. WAP និង GPRS?
  1. តើសេវាកម្មអាចប្រើប្រាស់បាននៅលើទូរស័ព្ទទាំងអស់ដែរឬទេ?

សេវាកម្មទាំងអស់របស់យើងទាមទារឱ្យទូរសព្ទចល័តរបស់អ្នកបើកដំណើរការ GPRS និង WAP ។

លើសពីនេះ កម្មវិធី JAVA របស់យើងនឹងតម្រូវឱ្យទូរស័ព្ទចល័តរបស់អ្នកមានបច្ចេកវិទ្យា JAVA បើកដំណើរការ។

  1. តើត្រូវបើក ​​WAP និង GPRS យ៉ាងដូចម្តេច?

ជំហានទី 1; អ្នកត្រូវតែផ្ទៀងផ្ទាត់ថាគម្រោងរបស់អ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាបណ្តាញរបស់អ្នករួមបញ្ចូលការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត (WAP/GPRS) ។

ជំហានទី 2; ទូរស័ព្ទរបស់អ្នកត្រូវតែបើកការកំណត់ត្រឹមត្រូវ ដែលជាធម្មតាផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់បណ្តាញរបស់អ្នក។

  1. ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំមានសុវត្ថិភាព?

ទិន្នន័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកគឺជាកង្វល់ចម្បងរបស់ W8BET។

យើងប្រើប្រាស់ 128 bit end to end encryption សម្រាប់ប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកមានសុវត្ថិភាពនៅពេលផ្លាស់ទីរវាងឧបករណ៍ចល័តរបស់អ្នក និង servers របស់យើង។

ព័ត៌មានគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានរក្សាទុកនៅលើប្រព័ន្ធ back-end របស់យើង មិនមែននៅលើកម្មវិធី/សេវាទូរស័ព្ទនោះទេ។

  1. WAP និង GPRS?

WAP (Wireless Application Protocol)

មានន័យថាអ្នកអាចចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតពីទូរស័ព្ទដៃរបស់អ្នក។

GPRS (សេវាវិទ្យុកញ្ចប់ទូទៅ)ទិន្នន័យដែលមានល្បឿនលឿនជាងនេះភ្ជាប់ទៅនឹងអ្នកផ្តល់បណ្តាញ GSM ដែលមានស្រាប់។

អ្នកត្រូវបានគិតថ្លៃសម្រាប់តែបរិមាណទិន្នន័យដែលអ្នកទាញយក (គិតជា MBytes) ។

នេះមិនថាអ្នកនៅលើអ៊ីនធឺណិតរយៈពេលប៉ុន្មាននោះទេ។