★ ស្វាគមន៍មកកាន់ W8BET ជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត។ រាល់ការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាដែលល្អឥតខ្ជោះពីផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ សូមរីករាយជាមួយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នក និងទំនាក់ទំនងមកយើងបានគ្រប់ពេល ២៤/៧។      ★

លក្ខខណ្ឌ

ក្រុមហ៊ុន FINGER FUN GLOBAL COOP ត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណពេញលេញ និងកំណត់ក្នុងប្រទេសវ៉ានូអាទូ ដើម្បីផ្តល់សេវាកម្មហ្គេមអន្តរកម្ម

 1. និយមន័យ

១.១. បទប្បញ្ញត្តិខាងក្រោមកំណត់លក្ខខណ្ឌដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ដោយFINGER FUN GLOBAL COOP។ (ហៅជារួមថា " អ្នកផ្តល់សេវា ", "យើង", "របស់យើង", "របស់វា" ឬ "យើង" ដូចដែលបរិបទទាមទារ) ពីពេលមួយទៅពេលមួយ និង/ឬតាមរយៈគេហទំព័រនៅ www.W8BET.com ណាមួយផ្សេងទៀត គេហទំព័រដែលដំណើរការដោយអ្នកផ្តល់សេវា (" គេហទំព័រ (s)") និងកម្មវិធីណាមួយ (" សេវាកម្ម (s)")។ បទប្បញ្ញត្តិទាំងនេះមានបំណងអានដោយភ្ជាប់ជាមួយច្បាប់នៃការលេងល្បែងជាក់លាក់ និងច្បាប់ភ្នាល់ទូទៅ (ជាសមូហភាព " ច្បាប់ភ្នាល់តាមផ្ទះ") ដែលជាកន្លែងដែលអាចអនុវត្តបាន និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម កម្មវិធី និងការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និងព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងនោះ (ជាសមូហភាពទាំងនេះ " លក្ខខណ្ឌ ")

1.2. " កម្មវិធី " មានន័យថាកម្មវិធីដែលបានដំឡើង ។ នៅលើឧបករណ៍ដែលដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Apple iOS និង Android OS (រួមទាំងការអាប់ដេតពីពេលមួយទៅពេលមួយ)។

" ការភ្នាល់ " ឬ " bet(s) " សម្រាប់គោលបំណងនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះរួមមាន ដោយគ្មានការកំណត់ ការភ្នាល់ ការលេងហ្គេម និង ការលេងល្បែងស៊ីសងដែលធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងសេវាកម្មណាមួយ និង/ឬទាំងអស់ដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ);

" ឧបករណ៍(s)" មានន័យថាឧបករណ៍ចូលប្រើកម្មវិធីណាមួយ រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះកុំព្យូទ័រផ្ទាល់ខ្លួន កុំព្យូទ័រយួរដៃ ទូរសព្ទដៃ ជំនួយការឌីជីថលផ្ទាល់ខ្លួន ទូរសព្ទ PDA ឧបករណ៍ចល័ត និងឧបករណ៍ Apple iOS និង Android OS ដែលប្រើសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ និងការចូលប្រើគេហទំព័រ (s) និងការចូលរួមក្នុងសេវាកម្ម

" គណនីអ្នកលេង " មានន័យថាគណនីតែមួយផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹងអាសយដ្ឋានគ្រួសារក្នុងស្រុកមួយ ដែលបើកដោយបុគ្គលម្នាក់ និងរក្សាជាមួយយើង ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលនោះចូលរួមក្នុងការភ្នាល់

" កម្មវិធី" មានន័យថាកម្មវិធីណាមួយ កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ ឯកសារទិន្នន័យ ឬមាតិកាផ្សេងទៀតណាមួយ (រួមទាំងព័ត៌មានអ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលទាក់ទងនឹងអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ) រួមទាំងកម្មវិធីណាមួយដែលត្រូវបានផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវា និងតម្រូវឱ្យដំឡើងនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ដើម្បីអាចឱ្យអ្នកអាចប្រើ ចូលប្រើបាន។ ហើយចូលរួមក្នុងសេវាកម្មតាមរយៈឧបករណ៍របស់អ្នក ហើយ

" Sportsbook " មានន័យថាប្រព័ន្ធហ្គេមអ៊ីនធឺណិតអាចចូលប្រើបាន និង/ឬផ្តល់ជូននៅផ្នែកនៃគេហទំព័រដែលមានចំណងជើងថា "Sportsbook" និងសេវាកម្មពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ និងសកម្មភាពហ្គេមអនឡាញនៅទីនោះ។

 1. ការទទួលយក

២.១. ដោយ (i) ចុចលើ "ចុះឈ្មោះ!" ប៊ូតុង AND (ii) ចុចលើប្រអប់ផ្ទៀងផ្ទាត់ដែលនៅជាប់នឹងពាក្យ "តាមរយៈការបញ្ជូនពាក្យសុំនេះ ខ្ញុំផ្ទៀងផ្ទាត់ថាខ្ញុំមានអាយុស្របច្បាប់ ហើយសកម្មភាពរបស់ខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រនេះមិនបំពាននឹងច្បាប់នៃដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្ញុំទេ។ ខ្ញុំក៏ទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងអស់ និង ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងគោលការណ៍ឯកជនភាព ដោយការដាក់ស្នើពាក្យសុំនេះ "អ្នកទទួលស្គាល់ និងទទួលយកវា៖

 1. អ្នកបានអាន យល់យ៉ាងពេញលេញ និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។
 2. ទទួលយកគោលនយោបាយ និងការអនុវត្តដែលមានចែងក្នុងគោលការណ៍ខូគី ដូចដែលបានលើកឡើងនៅទីនេះ។ និង
 3. ល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចងស្របច្បាប់ ("កិច្ចព្រមព្រៀង") រវាងអ្នកនិងអ្នកផ្តល់សេវាទាក់ទងនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។

២.២. ប្រសិនបើអ្នកមិនយល់ព្រមជាមួយលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ សូមកុំ ចុច "ចុះឈ្មោះ!" ប៊ូតុង ឬប្រអប់ផ្ទៀងផ្ទាត់នោះ ហើយកុំព្យាយាមប្រើ ឬបន្តប្រើប្រាស់សេវាកម្មណាមួយ ឬទាញយក និង/ឬដំឡើងកម្មវិធី។

 1. ការកែប្រែ

៣.១. អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិតែមួយគត់ក្នុងការកែប្រែ ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងកែប្រែលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងច្បាប់ភ្នាល់ផ្ទះ (ឬផ្នែកណាមួយរបស់វា) ពីពេលមួយទៅពេលមួយ ហើយការកែប្រែ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬការកែប្រែណាមួយនឹងត្រូវបានបោះពុម្ពនៅលើគេហទំព័រ។ លក្ខខណ្ឌដែលបានធ្វើវិសោធនកម្ម ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព ឬបានកែប្រែ និងច្បាប់ភ្នាល់ផ្ទះនឹងមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលបោះពុម្ពនៅលើគេហទំព័រ។ ការបន្តការប្រើប្រាស់ ការចូលប្រើប្រាស់ និងការចូលរួមក្នុងសេវាកម្មនៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រ និងឧបករណ៍របស់អ្នកផ្តល់សេវា បន្ទាប់ពីការបោះពុម្ពផ្សាយបែបនេះ បង្កើតឱ្យមានការយល់ព្រមរបស់អ្នកចំពោះលក្ខខណ្ឌដែលបានកែប្រែ ឬបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និងច្បាប់ភ្នាល់តាមផ្ទះ ដូចដែលបានចេញផ្សាយម្តងម្កាល .

៣.២.អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថា វាគឺជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការត្រួតពិនិត្យការកែប្រែ ការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាព និង/ឬការកែប្រែណាមួយ។ អ្នកផ្តល់សេវាអាចជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការអាប់ដេត និងការកែប្រែបែបនេះ តាមការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់។ ការជូនដំណឹងបែបនេះ ដូចដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ឱ្យដោយអ្នកផ្តល់សេវានៅក្នុងការសម្រេចតែមួយគត់របស់ខ្លួនពីពេលមួយទៅពេលមួយ មិនត្រូវមានកាតព្វកិច្ចចំពោះអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងការជូនដំណឹងដល់អ្នកអំពីការកែប្រែ បច្ចុប្បន្នភាព ឬការកែប្រែនោះទេ។

 1. ព័ត៌មាន និងកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

៤.១. ព័ត៌មាន សម្ភារៈ និងទិន្នន័យដែលបានផ្តល់ ឬធ្វើឱ្យមានសម្រាប់អ្នកនៅលើ ឬបង្កើត និង/ឬប្រមូលដោយគេហទំព័រ សេវាកម្ម និង/ឬតាមរយៈឧបករណ៍ និង/ឬក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀត រួមទាំង កម្មវិធីទីផ្សារដោយគ្មានដែនកំណត់។ និងសម្ភារ លទ្ធផល ស្ថិតិ ទិន្នន័យកីឡា និងតារាងការប្រកួត ហាងឆេង និងតួលេខភ្នាល់ អត្ថបទ ក្រាហ្វិក ខ្លឹមសារវីដេអូ និងសំឡេង និងព័ត៌មានផ្សេងទៀតដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវា (ជាសមូហភាព " ព័ត៌មាន ") ជារបស់អ្នកផ្តល់សេវា អ្នកផ្ទេរប្រាក់របស់ខ្លួន។ ឬការចាត់តាំង អ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់ខ្លួន និង/ឬភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងនោះ ហើយត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណឱ្យអ្នកសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន និងមិនមែនពាណិជ្ជកម្មតែប៉ុណ្ណោះ។

៤.២.រក្សាទុកដូចដែលបានផ្ដល់ឱ្យយ៉ាងច្បាស់លាស់ដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកមិនអាចតាមមធ្យោបាយណាមួយ ឬដោយមធ្យោបាយណាមួយសម្រប ចម្លង កែប្រែ ផលិតឡើងវិញ រក្សាទុក ចែកចាយ បង្ហាញ អនុវត្តជាសាធារណៈ រួមបញ្ចូលក្នុងកម្មវិធីខ្សែកាប បោះពុម្ពផ្សាយ បញ្ជូន លក់ ជួល ជួល ឬអាជ្ញាបណ្ណ ឬបើមិនដូច្នេះទេធ្វើឱ្យព័ត៌មានមានសម្រាប់បុគ្គលផ្សេងទៀត ឬនៅលើគេហទំព័រ សេវាកម្មអនឡាញ ឬផ្ទាំងផ្សព្វផ្សាយ ឬនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង/ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីអ្នកផ្តល់សេវា ឬក្នុងករណីសម្ភារៈភាគីទីបី ដោយគ្មានការយល់ព្រមជាលាយលក្ខណ៍អក្សរជាមុនពីម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិក្នុងសម្ភារៈបែបនេះ។

៤.៣.កម្មវិធី សេវាកម្ម និងព័ត៌មានដែលផ្តល់នៅលើគេហទំព័រ និង/ឬតាមរយៈឧបករណ៍ត្រូវបានការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិ ពាណិជ្ជសញ្ញា និងទម្រង់ផ្សេងទៀតនៃសិទ្ធិបញ្ញា និងកម្មសិទ្ធិ។ សិទ្ធិ ចំណងជើង និងចំណាប់អារម្មណ៍ទាំងអស់នៅក្នុង និងចំពោះកម្មវិធី សេវាកម្ម និងព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ ផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និង/ឬគ្រប់គ្រងដោយអ្នកផ្តល់សេវា និង/ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វា។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនទទួលបានសិទ្ធិ ឬការចាប់អារម្មណ៍ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយចំពោះកម្មវិធី (ក្រៅពីអ្វីដែលផ្តល់ជូនយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ (សូមមើល ប្រការ 9.2 )) សេវាកម្ម និងព័ត៌មានតាមរយៈការប្រើប្រាស់ និងការចូលប្រើរបស់អ្នកដែលបានផ្ដល់ជូនខាងលើនៅលើ គេហទំព័រ និង/ឬតាមរយៈឧបករណ៍ណាមួយ។

 1. លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់

5.1.តាមលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកធានា និងទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនត្រូវប្រើ ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ សេវាកម្ម កម្មវិធី និង/ឬព័ត៌មានសម្រាប់គោលបំណងណាមួយដែលមិនស្របច្បាប់នៅក្រោមច្បាប់ណាមួយដែលអាចអនុវត្តចំពោះអ្នក ឬនោះ ត្រូវបានហាមឃាត់ដោយ និង/ឬបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ អ្នករស់នៅក្នុងប្រទេសខាងក្រោម និងទឹកដីរបស់ពួកគេ មិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពភ្នាល់ និង/ឬល្បែងស៊ីសង៖ ហ្វីលីពីន តៃវ៉ាន់ សហរដ្ឋអាមេរិក សិង្ហបុរី ហុងកុង ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង ហ្គាឌែលលូប ហ្គីយ៉ាណា ម៉ាទីនិច និងការជួបជុំគ្នា។ លើសពីនេះ ច្បាប់សិង្ហបុរីហាមឃាត់ការផ្តល់គេហទំព័រ សេវាកម្ម និង/ឬសូហ្វវែរ ដល់អ្នករស់នៅ និងអ្នកប្រើប្រាស់ដែលមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីនៃប្រទេសសិង្ហបុរី ហើយអ្នករស់នៅ និងអ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់នោះ នឹងត្រូវរារាំងមិនឱ្យចូលប្រើគេហទំព័រនៅក្នុងរបស់ពួកគេ ទាំងស្រុង។

 1. ថាអ្នកនឹងមិនមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនៅពេលប្រើប្រាស់ ឬចូលទៅកាន់គេហទំព័រ សេវាកម្ម និង/ឬកម្មវិធី។
 2. ថាអ្នកកំពុងធ្វើសកម្មភាពក្នុងនាមអ្នកផ្ទាល់ និងក្នុងសមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក មិនមែនក្នុងនាមអ្នកដ៏ទៃទេ។
 3. ថាអ្នកមិនត្រូវបានកម្រិតដោយសមត្ថភាពផ្លូវច្បាប់មានកម្រិតក្នុងការចូលទៅក្នុងកិច្ចសន្យា។
 4. ថាអ្នកមិនត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យ ឬចាត់ថ្នាក់ថាជាអ្នកលេងល្បែងបង្ខិតបង្ខំ ឬមានគណនីអ្នកលេងពីមុនជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាត្រូវបានបញ្ចប់។
 5. ថាអ្នកទាំងពីរមានៈ (ក) អាយុ 18 ឆ្នាំ; ឬ (ខ) អាយុស្របច្បាប់ផ្សេងទៀត ឬអាយុភាគច្រើនដែលកំណត់ដោយច្បាប់ណាមួយដែលត្រូវអនុវត្តចំពោះអ្នក ទោះជាអាយុណាធំជាង (" យុគសម័យច្បាប់ ");
 6. ថាអ្នកដឹងច្បាស់អំពីហានិភ័យនៃការបាត់បង់ប្រាក់ក្នុងអំឡុងពេលនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម។
 7. ថាអ្នកមិនដាក់ប្រាក់ដែលមានប្រភពពីឧក្រិដ្ឋកម្ម ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬគ្មានការអនុញ្ញាតនៅក្រោមច្បាប់នៃយុត្តាធិការពាក់ព័ន្ធណាមួយឡើយ។
 8. ថាអ្នកមិនប្រព្រឹត្តិបទល្មើស ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត និង/ឬមានបំណងប្រើប្រាស់គណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកដែលបានបើកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាទាក់ទងនឹងសកម្មភាពបែបនេះ ហើយថាអ្នកមិនត្រូវប្រើ ឬអនុញ្ញាតឱ្យមនុស្សផ្សេងទៀតប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកសម្រាប់ណាមួយឡើយ។ សកម្មភាពឧក្រិដ្ឋ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ រួមទាំង ដោយគ្មានការកំណត់ ការលាងលុយកខ្វក់ នៅក្រោមច្បាប់ណាមួយដែលអនុវត្តចំពោះអ្នក ឬអ្នកផ្តល់សេវា។
 9. ដើម្បីរក្សាឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ លេខគណនីអ្នកលេង និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកឱ្យមានសុវត្ថិភាព សម្ងាត់ និងការពារប្រឆាំងនឹងការចូលប្រើប្រាស់ ឬការប្រើប្រាស់ដោយគ្មានការអនុញ្ញាត និងដើម្បីធានាថាអ្នកផ្លាស់ប្តូរពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកភ្លាមៗ ឬជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្តល់សេវាភ្លាមៗ ប្រសិនបើការសម្ងាត់នៃឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ ពាក្យសម្ងាត់ ឬលេខគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកត្រូវបានសម្របសម្រួលនៅក្នុង វិធីណាមួយ។ អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការទាមទារណាមួយ ក្នុងករណីដែលឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ លេខគណនីអ្នកលេង និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវបានបង្ហាញដល់ភាគីទីបី (ទោះបីជាចេតនា ឬដោយចៃដន្យក៏ដោយ)។
 10. ទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះសកម្មភាពណាមួយ និងទាំងអស់ដែលកើតឡើងក្រោមការចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មនៅលើ និងតាមរយៈគេហទំព័រ និង/ឬឧបករណ៍ ក្រោមឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ លេខគណនីអ្នកលេង និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក ដោយមិនគិតពីថាតើការចូលប្រើ និង / ឬការប្រើប្រាស់ត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយ ឬស្គាល់អ្នកឬអត់។
 11. មិនប្រើប្រាស់សេវាកម្ម គេហទំព័រ ឧបករណ៍ ឧបករណ៍ កម្មវិធី ឬព័ត៌មានក្នុងមធ្យោបាយណាមួយដែលរំខាន ឬអាចរំខានដល់ភាពអាចរកបាននៃសេវាកម្ម និងគេហទំព័រដល់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត ឬធ្វើអ្វីដែលធ្វើឱ្យខូចគុណភាព ឬអាច ធ្វើឱ្យខូចមុខងារប្រតិបត្តិការនៃសេវាកម្ម និងគេហទំព័រ។
 12. មិនទាមទារ ឬក្នុងលក្ខណៈណាមួយ ស្វែងរកដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានណាមួយដែលទាក់ទងនឹងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត
 13. មិនផ្ទុកឡើង ឬចែកចាយកម្មវិធី ឯកសារ ឬទិន្នន័យដែលមានមេរោគ ខូច និង/ឬអាចប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការប្រតិបត្តិការរបស់ឧបករណ៍ កម្មវិធី សេវាកម្ម និង/ឬគេហទំព័រ។
 14. ថាការចូលប្រើ ឬប្រើប្រាស់សេវាកម្ម និងព័ត៌មានរបស់អ្នកនៅលើ និងតាមរយៈគេហទំព័រ និង/ឬឧបករណ៍គឺមិនខុសច្បាប់ ឬហាមឃាត់ដោយច្បាប់ដែលអនុវត្តចំពោះអ្នក ឬកាតព្វកិច្ចកិច្ចសន្យាដែលអនុវត្តចំពោះអ្នកផ្ទាល់ ឬចំពោះបុគ្គល នៅក្នុងប្រទេសដែលអ្នកកំពុងចូលប្រើគេហទំព័រ ឬប្រើប្រាស់ឧបករណ៍។
 15. កុំប្រើឧបករណ៍ណាមួយ មនុស្សយន្ត ពីងពាង កម្មវិធី ទម្លាប់ ឬវិធីសាស្រ្តផ្សេងទៀត (ឬអ្វីទាំងអស់នៅក្នុងលក្ខណៈនៃអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ) ដើម្បីជ្រៀតជ្រែក ឬព្យាយាមជ្រៀតជ្រែកជាមួយមុខងារធម្មតារបស់សេវាកម្ម ឧបករណ៍កម្មវិធី គេហទំព័រ( s) ព័ត៌មាន ឬប្រតិបត្តិការណាមួយដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រ និង/ឬតាមរយៈឧបករណ៍។
 16. មិនបង្ហោះ ឬបញ្ជូនទៅកាន់គេហទំព័រ និង/ឬទៅឧបករណ៍ ឬទៅកាន់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀត សម្ភារៈណាមួយដែលឬទំនងជាត្រូវបានចាត់ទុកថាជា (កំណត់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់វា) ការយាយី។ ការបំពាន ការប្រមាថ ការគំរាមកំហែង ការប្រមាថ ការបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះ អាសអាភាស អាសអាភាស រលាក ឬប្រកាន់ពូជសាសន៍ ភេទ ឬលក្ខណៈរើសអើង ស្អប់ខ្ពើម អាសអាភាស ឬអាសអាភាស ឬសម្ភារៈណាមួយដែលអាចបង្កើត ឬលើកទឹកចិត្តដល់ការប្រព្រឹត្តដែលនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌ ផ្តល់ឱ្យ កើនឡើងដល់ការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណី ឬបើមិនដូច្នេះទេបំពានច្បាប់ជាធរមាន។
 17. ថាអ្នកមិនមែនជាមន្ត្រី នាយក បុគ្គលិក ទីប្រឹក្សា សាខា ឬភ្នាក់ងាររបស់អ្នកផ្តល់សេវា ឬក្រុមហ៊ុនណាមួយដែលទាក់ទងនឹងអ្នកផ្តល់សេវា ឬសាច់ញាតិ ឬមិត្តរួមផ្ទះនៃអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើ។
 18. មិនជ្រៀតជ្រែកក្នុងការប្រើប្រាស់របស់អ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតនៃសេវាកម្ម គេហទំព័រ កម្មវិធី កម្មវិធី ឧបករណ៍ និង/ឬព័ត៌មាន ឬផ្តួចផ្តើម និង/ឬចូលរួមក្នុងការស្ទង់មតិ ការប្រកួតប្រជែង សំបុត្រខ្សែសង្វាក់ ឬប្រកាស/បញ្ជូន "សំបុត្រឥតប្រយោជន៍"" សារឥតបានការ" ឬការផ្សព្វផ្សាយដ៏ធំដែលមិនមានការស្នើសុំណាមួយនៃអ៊ីមែល ឬសារ;
 19. ដែលអ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកបង្កើតលេខចៃដន្យរបស់អ្នកផ្តល់សេវា (" RNG ") នឹងកំណត់លទ្ធផលនៃហ្គេមដែលបានលេងនៅលើគេហទំព័រ ហើយអ្នកទទួលយកលទ្ធផលនៃហ្គេមបែបនេះទាំងអស់។ អ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថា ក្នុងករណីដែលមិនទំនងនៃការខ្វែងគំនិតគ្នារវាងលទ្ធផលដែលបង្ហាញនៅលើកម្មវិធី និងម៉ាស៊ីនមេហ្គេម លទ្ធផលដែលបង្ហាញនៅលើម៉ាស៊ីនមេហ្គេមនឹងឈ្នះ ហើយអ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាកំណត់ត្រារបស់យើងនឹងក្លាយជាសិទ្ធិអំណាចចុងក្រោយក្នុងការកំណត់ លក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌនៃការចូលរួមរបស់អ្នកនៅក្នុងសកម្មភាពលេងហ្គេម;
 20. ថាអ្នកយល់ព្រមថាអ្នកផ្តល់សេវា ឬក្រុមហ៊ុនដំណើរការការទូទាត់ក្នុងនាមអ្នកផ្តល់សេវានឹងគ្រប់គ្រងប្រតិបត្តិការគណនីហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់ ("អ្នក ដំណើរការការទូទាត់ ")។ អ្នកយល់ព្រមនៅទីនេះថា អ្នកដំណើរការការទូទាត់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការកាត់ទុករាល់ការទូទាត់ ប្រសិនបើដំណើរការទូទាត់មានហេតុផលដើម្បីជឿ ឬមានការសង្ស័យណាមួយដែលអ្នកប្រហែលជាកំពុងចូលរួម ឬបានចូលរួមក្នុងសកម្មភាពក្លែងបន្លំ ខុសច្បាប់ ឬមិនសមរម្យ។
 21. ថាអ្នកទទួលយកថាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការផ្គត់ផ្គង់ និងថែទាំឧបករណ៍ទាំងអស់ ឧបករណ៍កុំព្យូទ័រ និងបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ និងសេវាចូលប្រើអ៊ីនធឺណិតដែលអ្នកត្រូវប្រើដើម្បីចូលប្រើសេវាកម្ម។ អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងគ្រប់មធ្យោបាយសម្រាប់ការបាត់បង់ណាមួយដែលបង្កឡើងចំពោះអ្នកដោយអ៊ីនធឺណិត ឬអ្នកផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ណាមួយដែលអ្នកបានចូលរួមដើម្បីចូលប្រើសេវាកម្ម ឬទៅកាន់គេហទំព័រ។
 22. ថាអ្នកនឹងមិនប្រព្រឹត្តអំពើណាមួយ ឬបង្ហាញការប្រព្រឹត្តណាមួយដែលធ្វើឱ្យខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នកផ្តល់សេវា ឬអ្នកផ្តល់កម្មវិធីរបស់ខ្លួន ឬអ្នកផ្តល់សេវាដែលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ។
 23. ថាព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់ដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យ ឬបានផ្តល់ឱ្យនៅក្នុងដំណើរការនៃការចុះឈ្មោះជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មគឺត្រឹមត្រូវ ហើយថាអ្នកនឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មានលម្អិតបែបនេះប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយ។
 24. ថាអ្នកមិនឃុបឃិតគ្នា ឬប៉ុនប៉ងឃុបឃិតគ្នា ឬមានបំណងចូលរួមដោយផ្ទាល់ ឬដោយប្រយោល នៅក្នុងគម្រោងការឃុបឃិតជាមួយអ្នកលេងផ្សេងទៀតនៅក្នុងវគ្គនៃការភ្នាល់ណាមួយឡើយ។
 25. ថាព័ត៌មានលម្អិតនៃប័ណ្ណឥណពន្ធ/ឥណទានដែលផ្តល់ដោយអ្នកក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះគឺជារបស់ម្ចាស់គណនីដែលបានចុះឈ្មោះ ហើយកាតនេះមិនត្រូវបានរាយការណ៍ថាបាត់ ឬត្រូវបានគេលួចទេ។
 26. ដែលពីមុនអ្នកមិនទាន់មានគណនីអ្នកលេងដែលត្រូវបានផ្អាក ឬបិទដោយអ្នកផ្តល់សេវា ឬដោយប្រតិបត្តិករហ្គេមអនឡាញណាមួយ គិតប្រាក់ត្រឡប់មកវិញតាមរយៈគណនីអ្នកលេង ឬរក្សាគណនីអ្នកលេងបច្ចុប្បន្ន។ និង
 27. តាមរយៈការបើកគណនីអ្នកលេង អ្នកនឹងមិនផ្តល់ព័ត៌មានណាមួយ ឬធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ណាមួយទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាដែលមិនពិត មិនពិត មិនត្រឹមត្រូវ ឬការយល់ច្រឡំឡើយ។

5.2 វាអាចជាបទល្មើសមួយសម្រាប់អ្នកដែលស្ថិតនៅក្រោមអាយុស្របច្បាប់ក្នុងការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម គេហទំព័រ និងកម្មវិធីដែលផ្តល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវា។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាមិនអាចបញ្ជាក់ថាអ្នកមានអាយុស្របច្បាប់ទេ អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិរបស់ខ្លួនក្នុងការបិទគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក និងចាត់វិធានការបន្ថែមទៀតតាមដែលវាសមហេតុផល។

 1. កម្មវិធីទូរស័ព្ទ

៦.១. បទប្បញ្ញត្តិខាងក្រោមត្រូវអនុវត្តនៅពេលដែលសេវាកម្មត្រូវបានចូលប្រើតាមរយៈឧបករណ៍ចល័ត៖

 1. បច្ចុប្បន្នអ្នកផ្តល់សេវាផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទរបស់ខ្លួនតាមរយៈកម្មវិធីដោយមិនគិតថ្លៃ ប៉ុន្តែសូមដឹងថាអត្រា និងថ្លៃសេវាធម្មតារបស់ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាទូរសព្ទរបស់អ្នក ដូចជាការផ្ញើសារ និងការគិតថ្លៃទិន្នន័យនឹងនៅតែអនុវត្តដដែល។
 2. កម្មវិធីអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកចូលប្រើមុខងារជាក់លាក់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រ។ ការចូលប្រើបែបនេះនឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។
 3. អ្នក​ទទួល​ស្គាល់​ថា​លក្ខខណ្ឌ​នៃ​កិច្ច​ព្រម​ព្រៀង​ជាមួយ​នឹង​ក្រុមហ៊ុន​ផ្តល់​សេវា​បណ្ដាញ​ទូរស័ព្ទ​ចល័ត​របស់​អ្នក (' អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ទូរសព្ទ ') នឹង​បន្ត​អនុវត្ត​នៅ​ពេល​ប្រើ​កម្មវិធី។ ជាលទ្ធផល អ្នកអាចត្រូវបានគិតថ្លៃដោយអ្នកផ្តល់សេវាទូរស័ព្ទសម្រាប់ការចូលប្រើសេវាកម្មភ្ជាប់បណ្តាញសម្រាប់រយៈពេលនៃការតភ្ជាប់ខណៈពេលកំពុងចូលប្រើកម្មវិធី ឬការគិតថ្លៃពីភាគីទីបីណាមួយដែលអាចកើតឡើង។ អ្នកទទួលយកការទទួលខុសត្រូវចំពោះការចោទប្រកាន់បែបនេះដែលកើតឡើង។
 4. ប្រសិនបើអ្នកមិនមែនជាអ្នកទូទាត់វិក្កយបត្រសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័តដែលត្រូវបានប្រើដើម្បីចូលប្រើកម្មវិធីនោះ អ្នកនឹងត្រូវបានសន្មត់ថាបានទទួលការអនុញ្ញាតពីអ្នកបង់ប្រាក់សម្រាប់ការប្រើប្រាស់កម្មវិធី។
 5. កម្មវិធីនេះមានសម្រាប់ឧបករណ៍ចល័តដែលដំណើរការដោយប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Apple iOS និង Android OS ។ អ្នកផ្តល់សេវានឹងប្រើប្រាស់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីធ្វើឱ្យកម្មវិធីអាចប្រើបានគ្រប់ពេលវេលា។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ អ្នកទទួលស្គាល់ថាកម្មវិធីត្រូវបានផ្តល់ជូនតាមអ៊ីនធឺណិត និងបណ្តាញទូរស័ព្ទចល័ត ដូច្នេះហើយគុណភាព និងភាពអាចរកបាននៃកម្មវិធីអាចរងផលប៉ះពាល់ដោយកត្តាដែលនៅក្រៅការត្រួតពិនិត្យសមហេតុផលរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។
 6. អ្នកផ្តល់សេវា ក្រុមក្រុមហ៊ុន និងអ្នកម៉ៅការបន្តមិនទទួលយកការទទួលខុសត្រូវណាមួយចំពោះភាពមិនអាចប្រើបាននៃកម្មវិធី ឬការលំបាក ឬអសមត្ថភាពក្នុងការទាញយក ឬចូលប្រើខ្លឹមសារ ឬប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងផ្សេងទៀតដែលបរាជ័យដែលអាចបណ្តាលឱ្យកម្មវិធីមិនអាចប្រើបាន។
 7. អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះការគាំទ្រ ឬការថែទាំណាមួយសម្រាប់កម្មវិធីនោះទេ។
 8. ដើម្បីប្រើកម្មវិធី អ្នកត្រូវមានទូរសព្ទដៃ ឬឧបករណ៍យួរដៃដែលត្រូវគ្នា ការចូលប្រើអ៊ីនធឺណិត និងការកំណត់អប្បបរមាចាំបាច់ (' តម្រូវការកម្មវិធី ')។
 9. តម្រូវការកម្មវិធីមានដូចខាងក្រោម៖ ឧបករណ៍ Apple iOS ដែលដំណើរការដោយ iOS 4 ឬ iOS 5 និងឧបករណ៍ Android OS ដែលដំណើរការប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការ Android OS 2.1 រហូតដល់ OS 2.3; ភាសា៖ អង់គ្លេស អ៊ីតាលី អាឡឺម៉ង់ អេស្ប៉ាញ បារាំង។
 10. កំណែនៃកម្មវិធីអាចនឹងត្រូវបានអាប់ដេតពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដើម្បីបន្ថែមការគាំទ្រសម្រាប់មុខងារ និងសេវាកម្មថ្មីៗ។
 1. ការចុះឈ្មោះ និងការបើកគណនីអ្នកលេង និងសមាជិកភាពរបស់អ្នក។

៧.១. ដើម្បីលេង និងភ្នាល់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា និងដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្ម អ្នកត្រូវតែបំពេញពាក្យសុំបើកគណនីអ្នកលេង និងសមាជិកភាពក្នុងលក្ខណៈដែលបានកំណត់នៅលើគេហទំព័រ ឬកម្មវិធី (" កម្មវិធីសមាជិកភាព ")។

៧.២. អ្នកធានា តំណាង និងធានាថាព័ត៌មានទាំងអស់ដែលផ្តល់ដោយអ្នកនៅពេលចុះឈ្មោះ និងបំពេញពាក្យសុំសមាជិកភាពគឺត្រឹមត្រូវ ពិត និងពេញលេញក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពទាំងអស់ រួមទាំងឈ្មោះរបស់អ្នកនៅលើពាក្យសុំសមាជិកភាព (" ឈ្មោះ ") ប្រភពនៃមូលនិធិ (រួមទាំងធនាគារដែលពាក់ព័ន្ធ។ លេខគណនី និងលេខកាត) និងអាសយដ្ឋានលំនៅដ្ឋាន។

៧.៣.អ្នកផ្តល់សេវានឹងចាត់វិធានការសមហេតុផល និងសមស្រប ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ដូចដែលបានបង្ហាញនឹងរក្សាការសម្ងាត់ ហើយនឹងត្រូវបានដំណើរការដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើងដែលបានធ្វើវិសោធនកម្មពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនរាយការណ៍ ឬបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ លុះត្រាតែមានការបង្ខំឱ្យធ្វើដូច្នេះដោយច្បាប់ និងបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន ដីការបស់តុលាការ ឬដោយស្ថាប័នអនុវត្តច្បាប់ ឬហ្គេមដែលពាក់ព័ន្ធ ឬដូចដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការរក្សាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកជាសម្ងាត់។ អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការបង្ហាញ និងផ្ទេរព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាទូទាត់ការទូទាត់រៀងៗខ្លួន ស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុ។

៧.៤. វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការធានាថាច្បាប់ដែលអនុវត្តចំពោះអ្នកមិនហាមឃាត់អ្នកពីការប្រើប្រាស់ និងការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ និងព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងនោះ ការទាញយក និងដំឡើងកម្មវិធី និង/ឬការប្រើប្រាស់ និងការចូលរួមក្នុងសេវាកម្ម។

៧.៥.អ្នកផ្តល់សេវាទាមទារភស្តុតាងបន្ថែមនៃអត្តសញ្ញាណ និងអាយុពីអ្នក ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ពាក្យសុំសមាជិកភាពរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍ អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសារការី និងប័ណ្ណឥណពន្ធ/ឥណទាន)។ ប្រសិនបើមានការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះព័ត៌មានលំអិតរបស់អ្នក ដូចដែលអ្នកបានផ្តល់ជូនដំបូង អ្នកត្រូវជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្តល់សេវាអំពីការផ្លាស់ប្តូរដែលពាក់ព័ន្ធដោយមិនពន្យារពេល។ ដើម្បីបញ្ជាក់ឈ្មោះ និងអាស័យដ្ឋានរបស់អ្នក អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ជាក់ឈ្មោះ និងអាសយដ្ឋានរបស់អ្នកតាមប្រៃសណីយ៍។ អ្នកផ្តល់សេវាអាចតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួន (ឬតាមតម្រូវការដោយស្ថាប័នបទប្បញ្ញត្តិពាក់ព័ន្ធ) ធ្វើការពិនិត្យសុវត្ថិភាពបន្ថែមប្រឆាំងនឹងព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកផ្តល់។ តាមរយៈការយល់ព្រមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកផ្តល់ការយល់ព្រមសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីចូលប្រើ ដំណើរការ និងរក្សាទុកលទ្ធផលនៃការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ ឬការត្រួតពិនិត្យដែលអាចនឹងធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងអ្នក។

៧.៦.អ្នកផ្តល់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធពាក្យសុំសមាជិកភាពរបស់អ្នកដោយមិនយោងទៅអ្នក ឬផ្តល់ហេតុផលណាមួយឡើយ។

៧.៧. សូមចំណាំថា:

 1. មានតែគេហទំព័រដែលបង្ហាញនៅលើទំព័រជជែកផ្ទាល់ ឬទំព័រប្រកាសរបស់អ្នកផ្តល់សេវាប៉ុណ្ណោះដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាជារបស់អ្នកផ្តល់សេវា។ អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះសមាជិករបស់ខ្លួនដែលចូលប្រើគេហទំព័របន្លំណាមួយផ្សេងទៀតដែលស្រដៀង ឬដូចគ្នាទៅនឹងគេហទំព័ររបស់ខ្លួនឡើយ។ សូមទាក់ទងផ្នែកបម្រើអតិថិជនរបស់អ្នកផ្តល់សេវា ប្រសិនបើមានការសង្ស័យ។
 2. គ្មានអ៊ីមែលពីអ្នកផ្តល់សេវានឹងមានតំណខ្ពស់ទៅកាន់ទំព័រចូលរបស់វា ឬទៅកាន់គេហទំព័រដែលស្នើសុំព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកដោយផ្ទាល់ រួមទាំងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកផងដែរ។
 3. អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនស្នើសុំឱ្យអ្នកបង្ហាញពាក្យសម្ងាត់ កូដ PIN ឬលេខកូដសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកតាមទូរស័ព្ទ ឬតាមរយៈអ៊ីមែលឡើយ។

៧.៨. អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកគណនីអ្នកលេងតែមួយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវារកឃើញថាអ្នកមានគណនីអ្នកលេងច្រើនជាងមួយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា នោះអ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិដោយការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួន ដើម្បីព្យាបាលគណនីអ្នកលេងទាំងអស់ដែលអ្នកមានជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាជាគណនីអ្នកលេងរួមគ្នាតែមួយ ចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការឈ្នះ និងការបង្វិលសងទាំងអស់ ការដាក់ប្រាក់ទាំងអស់ (ចំនួនតិចទាក់ទងនឹងការឈ្នះដែលចាត់ទុកជាមោឃៈ) បញ្ចប់គណនីអ្នកលេងបន្ថែម និង/ឬដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយអ្នក។

៧.៩. អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវមានសិទ្ធិក្នុងការកាត់ចេញថ្លៃសេវាប្រចាំខែ (" ថ្លៃរដ្ឋបាល ") ពីគណនីអ្នកលេងណាមួយដែលមាន៖ (1) មានប្រាក់ណាមួយនៅក្នុងគណនីអ្នកលេងបែបនេះ។ និង (2) មិនត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកលេងសម្រាប់រយៈពេលប្រាំមួយខែ ឬច្រើនជាងនេះទេ (a " គណនីអសកម្ម") ចំនួនទឹកប្រាក់នៃថ្លៃសេវារដ្ឋបាលនឹងជាផលបូកនៃ US$5.00 ឬចំនួនទឹកប្រាក់សមមូលក្នុងរូបិយប័ណ្ណផ្សេងទៀត ដូចដែលអាចត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកផ្តល់សេវានៅក្នុងការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួន។ ថ្លៃរដ្ឋបាលនឹងត្រូវកាត់ចេញពីគណនីអសកម្មប្រចាំខែ។ ដោយអ្នកផ្តល់សេវា ហើយការកាត់បែបនេះនឹងចាប់ផ្តើមនៅថ្ងៃដំបូងនៃខែនៃខែភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខែដែលគណនីអ្នកលេងក្លាយជាគណនីអសកម្ម។ ក្នុងករណីដែលប្រាក់នៅក្នុងគណនីអសកម្មមានចំនួនតិចជាងចំនួនថ្លៃសេវារដ្ឋបាល។ បន្ទាប់មកប្រាក់ទាំងអស់នៅក្នុងគណនីអសកម្មនេះនឹងត្រូវកាត់ជាការទូទាត់ថ្លៃរដ្ឋបាល។ អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវមានសិទ្ធិបន្តកាត់ថ្លៃរដ្ឋបាលជារៀងរាល់ខែពីគណនីអសកម្មណាមួយ រហូតដល់មិនមានប្រាក់នៅសល់ក្នុងគណនីអសកម្មនោះ។គណនីអ្នកលេងឈប់ជាគណនីអសកម្ម នៅពេលដែលគណនីអសកម្មបែបនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកលេង។

សម្រាប់គោលបំណងនៃ ប្រការ 7.9 នេះ ពាក្យ "ប្រើប្រាស់" មានន័យថា សកម្មភាពភ្នាល់ សកម្មភាពដាក់ប្រាក់ ឬសកម្មភាពដកប្រាក់ដែលធ្វើឡើងទាក់ទងនឹងគណនីអ្នកលេង ឬគណនីអសកម្ម។ ហើយពាក្យ "ប្រើប្រាស់" នឹងត្រូវបកស្រាយទៅតាមនោះ។

 1. ការដាក់ភ្នាល់ និងនីតិវិធីទទួលយកការភ្នាល់

៨.១. អ្នកផ្តល់សេវាទទួលយកការភ្នាល់សម្រាប់ហ្គេម កីឡា និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ និង/ឬតាមរយៈឧបករណ៍ពីពេលមួយទៅពេលមួយ។ ការភ្នាល់ទាំងអស់នេះគឺស្ថិតនៅក្រោមច្បាប់ភ្នាល់តាមផ្ទះដែលពាក់ព័ន្ធដែលអនុវត្តចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ ឬហ្គេមនីមួយៗ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើមានកំហុស ឬកំហុសកើតឡើង ឬអ្នកចូលរួមមិនត្រឹមត្រូវត្រូវបានដកស្រង់សម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ ការភ្នាល់ទាំងអស់ដែលដាក់លើព្រឹត្តិការណ៍នោះនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានបញ្ហាណាមួយចំពោះប្រព័ន្ធហ្គេមរបស់អ្នកផ្តល់សេវា អ្នកផ្តល់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការភ្នាល់ទាំងអស់ដែលបានដាក់។

៨.២. ទោះបីជាការផ្តល់ណាមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះក៏ដោយ អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការសំរេចចិត្តដាច់ខាតរបស់ខ្លួនក្នុងការបដិសេធទាំងអស់ ឬមួយផ្នែកនៃការភ្នាល់ណាមួយដែលបានដាក់ដោយមិនផ្តល់ហេតុផលណាមួយឡើយ។

៨.៣.អ្នកផ្តល់សេវាទទួលយកតែការភ្នាល់ដែលធ្វើឡើងតាមរយៈអ៊ីនធឺណិត និង/ឬឧបករណ៍ដោយគោរពតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ការភ្នាល់មិនត្រូវបានទទួលយកក្នុងទម្រង់ផ្សេងទៀតទេ (មិនថាតាមប្រៃសណីយ៍ អ៊ីមែល ទូរសារ ឬផ្សេងទៀត) ហើយកន្លែងដែលទទួលបាននឹងត្រូវទុកជាមោឃៈ ដោយមិនគិតពីលទ្ធផល។

 1. អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាក និង/ឬបិទគណនីអ្នកលេងរបស់អតិថិជននៅពេលណាក៏បាន ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាជឿថាអ្នកបានបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបានផ្សេងទៀត ឬបានធ្វើសកម្មភាពក្នុងលក្ខណៈនៃការបន្លំ ការលួចចូល ការវាយប្រហារ។ រៀបចំ ឬបំផ្លាញស្មារតីភ្នាល់ធម្មតា។ រាល់ការឈ្នះ និង/ឬការទូទាត់ រួមទាំងសមតុល្យនៅក្នុងគណនីអ្នកលេង នឹងត្រូវចាត់ទុកថាបាត់បង់ និងមិនត្រឹមត្រូវ។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកផ្តល់សេវាមិនចាំបាច់ផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការជូនដំណឹងជាមុនអំពីការបញ្ចប់បែបនេះទេ។
 2. រាល់ទម្រង់នៃ "ការភ្នាល់មិនប្រក្រតី" រួមទាំងការប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិមិត្ត កម្មវិធីសូហ្វវែរ និង/ឬ "រូបយន្ត" នៅលើអ៊ីនធឺណិត នឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ ការប៉ុនប៉ងណាមួយ ឬការប្រើប្រាស់ជាក់ស្តែងនៃវិធីសាស្រ្តនៃការភ្នាល់បែបនេះដោយសមាជិក ឬនឹងនាំទៅដល់ការបិទគណនីអ្នកលេងរបស់ពួកគេ។

៨.៤. យោងទៅតាមបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៅទីនេះ ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានដាក់ឱ្យត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នកត្រូវបានបញ្ចូលយ៉ាងត្រឹមត្រូវ វាតែងតែមានមូលនិធិដែលមានគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក។

៨.៥. អ្នកទទួលខុសត្រូវ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាព និងប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ណាមួយខាងក្រោម (ឬការរួមបញ្ចូលគ្នាណាមួយរបស់វា)៖

 1. ឈ្មោះ​របស់​អ្នក;
 2. លេខគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក;
 3. ឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក; ដោយមិនគិតពីថាតើការប្រើប្រាស់ខាងលើត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអ្នកឬអត់។

8.5A អ្នកគួរតែយោងទៅលើបទប្បញ្ញត្តិហ្គេមដែលមានទំនួលខុសត្រូវរបស់យើង ដើម្បីធានាថាមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត និងពិតជាត្រូវបានរារាំងពីការចូលប្រើព័ត៌មានខាងលើ និង/ឬព័ត៌មានលម្អិតអំពីប័ណ្ណឥណពន្ធ/ឥណទានរបស់អ្នក ដើម្បីអាចឱ្យពួកគេលេងបានពិតប្រាកដជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា។

 1. យើងនឹងសន្មត់ថាអ្នកបានអនុវត្តតាមគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិនៃ ប្រការ 8.5A នេះ ហើយថាការលេងពិតប្រាកដពីគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកគឺដោយអ្នក និងមិនមែនដោយអនីតិជននោះទេ។
 2. ប្រសិនបើអ្នកដឹងអំពីករណីនៃការលេងបែបនេះដោយអនីតិជនជាមួយគណនីរបស់អ្នក អ្នកគួរតែរាយការណ៍ដូចគ្នានេះទៅកម្លាំងនគរបាលមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ហើយទទួលបានរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីពួកគេ និងលេខយោងនៃសំណុំរឿង ឬសមមូល រួចបញ្ជូនបន្តដូចគ្នាទៅអ្នកផ្តល់សេវាដែលជាកន្លែងដែល វានឹងរាយការណ៍ដូចគ្នាទៅនិយតកររបស់ខ្លួន ហើយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយអនុលោមតាមច្បាប់វ៉ានូអាទូ។

៨.៦. វាជាទំនួលខុសត្រូវតែមួយគត់របស់អ្នកក្នុងការធានាថាព័ត៌មានលម្អិតនៃការភ្នាល់របស់អ្នកគឺត្រឹមត្រូវ។ អាស្រ័យទៅនឹងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៅទីនេះ នៅពេលដែលការភ្នាល់របស់អ្នកត្រូវបានដាក់ និងការទទួលយករបស់ពួកគេត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយអ្នកផ្តល់សេវានោះ ពួកវាមិនអាចលុបចោល ដកហូត ឬផ្លាស់ប្តូរបានទេ ហើយត្រូវចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងជាក់ស្តែងទាក់ទងនឹងការភ្នាល់ដែលអ្នកបានដាក់។

៨.៧. សូមចំណាំថាការភ្នាល់ទាំងអស់ត្រូវបានកត់ត្រា និងកត់ត្រានៅក្នុងមូលដ្ឋានទិន្នន័យកំណត់ហេតុប្រតិបត្តិការ។ កំណត់ហេតុប្រតិបត្តិការរបស់អ្នកផ្តល់សេវាគឺជាភស្តុតាងជាក់ស្តែងនៃប្រតិបត្តិការ និងពេលវេលាទាំងអស់ដែលប្រតិបត្តិការត្រូវបានដាក់។

៨.៨. យោងតាមបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៅទីនេះ ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាមានសុពលភាព និងទទួលយកដោយអ្នកផ្តល់សេវា នៅពេលដែលលេខសម្គាល់ប្រតិបត្តិការត្រូវបានបង្ហាញនៅលើអេក្រង់របស់អ្នក ហើយត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងប្រវត្តិប្រតិបត្តិការរបស់អ្នក។

៨.៩.គ្មានការភ្នាល់ត្រូវបានអនុញ្ញាតបន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយ និង/ឬកន្លែងដែលលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍មួយត្រូវបានដឹងនៅពេលនៃការដាក់ភ្នាល់របស់អ្នក។ ប្រសិនបើព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយត្រូវបានទុកចោលដោយខុសឆ្គងសម្រាប់ការភ្នាល់បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមព្រឹត្តិការណ៍ និង/ឬកន្លែងដែលលទ្ធផលនៃព្រឹត្តិការណ៍ត្រូវបានដឹង អ្នកផ្តល់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ ឬចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការភ្នាល់ដែលធ្វើឡើងដោយមិនយោងចំពោះអ្នក។ ការទទួលយកការភ្នាល់ណាមួយ ឬផ្នែកណាមួយនៃការភ្នាល់នោះ ត្រូវធ្វើឡើងតាមឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។ សម្រាប់ការជៀសវាងការសង្ស័យ ប្រការ 8.9 នេះមិនហាមឃាត់ការភ្នាល់ "ក្នុងការលេង" ឬ "ពាក់កណ្តាលម៉ោង" នោះទេ។

៨.១០.ពេលវេលាចាប់ផ្តើមផ្សាយពាណិជ្ជកម្មនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្ហាញនៅលើគេហទំព័រគឺសម្រាប់គោលបំណងព័ត៌មានតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើដោយសារហេតុផលណាមួយ ការភ្នាល់ត្រូវបានទទួលយកដោយអចេតនាដោយអ្នកផ្តល់សេវា បន្ទាប់ពីព្រឹត្តិការណ៍ ឬការប្រកួតបានចាប់ផ្តើម អ្នកផ្តល់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោល និងចាត់ទុកជាមោឃៈ។

៨.១១. លុះត្រាតែមានចែងផ្សេងពីនេះនៅក្នុងច្បាប់សម្រាប់កីឡា ឬព្រឹត្តិការណ៍នីមួយៗ លទ្ធផលនៃការប្រកួត ឬព្រឹត្តិការណ៍នឹងត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃនៃការបញ្ចប់របស់វាសម្រាប់គោលបំណងភ្នាល់។ រាល់ការសាកសួរជាបន្តបន្ទាប់ដែលអាចបណ្តាលឱ្យមានការសម្រេចចិត្តបដិសេធនឹងមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាទេ ហើយការទូទាត់ដើមនៃការភ្នាល់នឹងនៅដដែល។

៨.១២. ប្រសិនបើកន្លែងសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរ ការភ្នាល់ទាំងអស់ដែលដាក់ដោយផ្អែកលើកន្លែងដើមនឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។

៨.១៣.អ្នកឈ្នះនៃព្រឹត្តិការណ៍ ឬហ្គេមនឹងត្រូវបានកំណត់នៅថ្ងៃនៃការបញ្ចប់ព្រឹត្តិការណ៍នេះ យោងទៅតាមច្បាប់ភ្នាល់តាមផ្ទះ។

៨.១៤. អ្នកផ្តល់សេវាមិនទទួលស្គាល់ហ្គេមដែលបានផ្អាក ការតវ៉ា ឬការសម្រេចចិត្តលុបចោលសម្រាប់គោលបំណងភ្នាល់នោះទេ។

៨.១៥. ប្រសិនបើអ្នករួមបញ្ចូលជម្រើសដែលមិនរត់ ឬចាត់ទុកជាមោឃៈនៅក្នុងការភ្នាល់ច្រើន ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានទូទាត់លើជម្រើសដែលនៅសល់តែប៉ុណ្ណោះ។

៨.១៦. អ្នកទទួលស្គាល់ថាហាងឆេង បន្ទាត់ និងគ្រាប់តទាំងអស់អាចមានភាពប្រែប្រួលដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន ហើយអ្វីដែលបានរៀបរាប់ខាងលើនឹងត្រូវបានជួសជុលតែនៅពេលទទួលយកការភ្នាល់ដោយពួកយើងប៉ុណ្ណោះ។

៨.១៧.កន្លែងដែលមានកំហុស កំហុស ឬការបរាជ័យនៃប្រព័ន្ធនាំឱ្យមានការភ្នាល់ខុស បន្ទាត់ ឬគ្រាប់តដែលធ្វើឡើងនៅក្នុងការភ្នាល់ ការភ្នាល់ ឬផ្នែកនៃការភ្នាល់នោះ ប្រសិនបើវាជាការភ្នាល់/parlay ច្រើននឹងត្រូវចាត់ទុកជាមោឃៈ។ ដោយសារកំហុស កំហុស ឬការបរាជ័យត្រូវបានកែតម្រូវទាន់ពេលវេលា អ្នកផ្តល់សេវាអាចមានការសម្រេចចិត្តទាំងស្រុង (ប៉ុន្តែមិនត្រូវមានកាតព្វកិច្ច) ខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលដើម្បីទាក់ទងអ្នក ដើម្បីអនុញ្ញាតឱ្យមានជម្រើសនៃការភ្នាល់ផ្សេងទៀតតាមហាងឆេង បន្ទាត់ និងគ្រាប់តត្រឹមត្រូវ។ .

៨.១៨. អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនទទួលយកការភ្នាល់ដែលដាក់ក្នុងពេលដំណាលគ្នាលើព្រឹត្តិការណ៍មួយពីអ្នកទេ។

៨.១៩. ទាក់ទងនឹងការភ្នាល់ណាមួយ និងប្រតិបត្តិការដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនោះ ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សេវាគឺចុងក្រោយ និងបញ្ចប់។

៨.២០.អ្នកទទួលស្គាល់ថា RNG នឹងកំណត់ការសាប់ និងការចែកបៀ លទ្ធផលនៃហ្គេមកាស៊ីណូ និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្កើតដោយចៃដន្យផ្សេងទៀតដែលជាផ្នែកនៃសេវាកម្មរបស់យើង ហើយថាអ្នកយល់ព្រមទទួលយកការសាប់ និងការចែកបៀ និងលទ្ធផលនៃហ្គេមកាស៊ីណូ។ និងព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្កើតដោយចៃដន្យផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងដោយ RNG គឺចុងក្រោយ និងបញ្ចប់។

 1. អាជ្ញាប័ណ្ណកម្មវិធី

៩.១. នៅទីនេះ អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាកម្មវិធីដែលបានធ្វើឱ្យអ្នកចូលប្រើបាន (ដោយការទាញយក ឬបើមិនដូច្នេះទេ) សម្រាប់ការប្រើប្រាស់ពីចម្ងាយរបស់អ្នកនៅលើគេហទំព័រ ឬតាមរយៈឧបករណ៍របស់អ្នកគឺជាផ្នែកមួយនៃសេវាកម្ម ហើយជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្តល់សេវា និង/ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វា ហើយថាអ្នកមិនទទួលបានសិទ្ធិណាមួយចំពោះកម្មវិធីបែបនេះទេ។ អ្នក​មិន​អាច​តាម​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ ឬ​តាម​មធ្យោបាយ​ណា​មួយ​សម្រប ចម្លង កែប្រែ ផលិត​ឡើងវិញ រក្សាទុក ចែកចាយ បង្ហាញ អនុវត្ត​ជា​សាធារណៈ ចាក់ផ្សាយ រួម​បញ្ចូល​ក្នុង​កម្មវិធី​ទូរទស្សន៍ ផ្សាយ បញ្ជូន លក់ ជួល ជួល ឬ​អាជ្ញាប័ណ្ណ ឬ​ទំនាក់ទំនង​ផ្សេង​ទៀត ឬ ធ្វើឱ្យមានកម្មវិធីបែបនេះដល់មនុស្សណាម្នាក់ ឬនៅលើគេហទំព័រ សេវាកម្មអនឡាញ ឬផ្ទាំងព័ត៌មាន ឬនៅលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ និង/ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត។

៩.២.អ្នកផ្តល់សេវានេះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវអាជ្ញាប័ណ្ណផ្ទាល់ខ្លួន មិនផ្តាច់មុខ មិនអាចផ្ទេរបាន និងអាចដកហូតបាន ដើម្បីដំឡើង និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក ("អាជ្ញាប័ណ្ណ") បានផ្តល់ថាការដំឡើង និងការប្រើប្រាស់បែបនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈឧបករណ៍។ ) ដែលអ្នកគឺជាអ្នកប្រើប្រាស់ចម្បង។

៩.៣. កម្មវិធីត្រូវបានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណ និងចែកចាយដោយអ្នកផ្តល់សេវាតែមួយគត់ក្នុងគោលបំណងធ្វើឱ្យអ្នកប្រើប្រាស់ចុងក្រោយនៃកម្មវិធីអាចចូលប្រើប្រាស់ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មបានពេញលេញ។

៩.៤. អ្នកនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីជំនួសអ្នកដើម្បី៖

 1. ដំឡើង ឬផ្ទុកកម្មវិធីនៅលើម៉ាស៊ីនមេនៃឧបករណ៍បណ្តាញផ្សេងទៀត ឬចាត់វិធានការផ្សេងទៀតដើម្បីធ្វើឱ្យកម្មវិធីមានតាមរយៈទម្រង់ ឬផ្ទាំងព្រឹត្តិបត្រណាមួយ សេវាអនឡាញ ឬការហៅចូលពីចម្ងាយ ឬបណ្តាញទៅកាន់អ្នកផ្សេង។
 2. ចែកចាយ ជួល ជួល អាជ្ញាបណ្ណរង ចម្លង ផ្ទេរ ចាត់តាំង ឬបើមិនដូច្នេះទេ ធ្វើឱ្យមានកម្មវិធី និង/ឬអាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីប្រើកម្មវិធីទៅអ្នកផ្សេង។
 3. អនុញ្ញាតឱ្យបុគ្គលផ្សេងទៀតប្រើកម្មវិធី;
 4. បង្កើត ឬផ្តល់មធ្យោបាយណាមួយ (រួមទាំង ដោយគ្មានដែនកំណត់ តាមរយៈកម្មវិធីត្រាប់តាម) ដែលកម្មវិធីអាចត្រូវប្រើដោយអ្នកដទៃ។
 5. បកប្រែ, វិស្វករបញ្ច្រាស, បំបែក, បំបែក, កែប្រែ, រកឃើញ, បង្កើតស្នាដៃដេរីវេដោយផ្អែកលើផ្នែកទាំងមូល ឬផ្នែកនៃកម្មវិធី និង/ឬកូដប្រភពនៃកម្មវិធី។
 6. ចម្លង កែប្រែ បកប្រែ ឬបង្កើតស្នាដៃចម្លងណាមួយដោយផ្អែកលើឯកសារទាំងមូល ឬផ្នែកណាមួយនៃឯកសារអ្នកប្រើប្រាស់ទាក់ទងនឹងកម្មវិធី។ ឬ
 7. ចូល ចូលប្រើ ឬព្យាយាមចូល ឬចូលប្រើ ឬបើមិនដូច្នេះទេ រំលងប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវា ឬជ្រៀតជ្រែកតាមមធ្យោបាយណាមួយ (រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះមនុស្សយន្ត និងឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នា) ជាមួយសេវាកម្ម ឬគេហទំព័រ ឬព្យាយាមធ្វើការផ្លាស់ប្តូរណាមួយចំពោះ កម្មវិធី និង/ឬលក្ខណៈពិសេស ឬសមាសធាតុរបស់វា។

៩.៥. អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាកម្មវិធី និងឯកសារអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធីដែលផ្តល់នៅលើគេហទំព័រ និង/ឬតាមរយៈឧបករណ៍ ឬបើមិនដូច្នេះទេ គឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់អ្នកផ្តល់សេវា និង/ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វា ហើយត្រូវបានការពារដោយការរក្សាសិទ្ធិ សិទ្ធិពាណិជ្ជសញ្ញា និងផ្សេងទៀត ទម្រង់នៃសិទ្ធិបញ្ញា និងកម្មសិទ្ធិ។ អ្នកទទួលស្គាល់នៅទីនេះថារចនាសម្ព័ន្ធ អង្គការ និងកូដប្រភពនៃកម្មវិធីគឺជាអាថ៌កំបាំងពាណិជ្ជកម្មដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នកផ្តល់សេវា និងអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វា។ អ្នកទទួលស្គាល់ថាការរក្សាទុកសម្រាប់សិទ្ធិដែលបានផ្តល់ឱ្យអ្នកដោយអនុលោមតាមអាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកមិនទទួលបានសិទ្ធិ ឬផលប្រយោជន៍អ្វីទាំងអស់នៅក្នុងកម្មវិធី និង/ឬឯកសារអ្នកប្រើប្រាស់កម្មវិធី។

៩.៦.នៅពេលការបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយហេតុផលអ្វីក៏ដោយ អាជ្ញាប័ណ្ណដែលចេញក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានដកហូតដោយស្វ័យប្រវត្តិ ហើយអ្នកនឹងឈប់ប្រើប្រាស់កម្មវិធី ហើយលុបកម្មវិធីចេញពីឧបករណ៍របស់អ្នក។

៩.៧. សូហ្វវែរត្រូវបានផ្តល់ជូន "ដូចដែលមាន" ដោយគ្មានការធានា លក្ខខណ្ឌ ការអនុវត្ត ឬការតំណាង ការបញ្ចេញមតិ ឬដោយប្រយោល លក្ខន្តិកៈ ឬបើមិនដូច្នោះទេ។ អ្នកផ្តល់សេវានេះមិនរាប់បញ្ចូលលក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌ និងការធានាដែលបានបញ្ជាក់ទាំងអស់ (រួមទាំងការទិញទំនិញ គុណភាពដែលពេញចិត្ត និងសមភាពសម្រាប់គោលបំណងពិសេសណាមួយ)។ អ្នកផ្តល់សេវាមិនធានាថាកម្មវិធីនឹងបំពេញតាមតម្រូវការរបស់អ្នកទេ។

៩.៨.ក្រុមហ៊ុនផ្តល់សេវាមិនធានាថាកម្មវិធីនឹងមិនមានការរំលោភបំពាន ឬថាប្រតិបត្តិការរបស់កម្មវិធីនឹងមានកំហុសដោយមិនគិតថ្លៃ ឬគ្មានការរំខាន ឬថាពិការភាពណាមួយនៅក្នុងកម្មវិធីនឹងជួសជុលឡើងវិញ។ ក្នុងករណីមានកំហុសក្នុងទំនាក់ទំនង ឬប្រព័ន្ធដែលកើតឡើងក្នុងការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការទូទាត់នៃគណនី ឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀត ឬធាតុផ្សំនៃកម្មវិធី មិនមែនពួកយើង ឬអ្នកផ្តល់សេវាផ្នែកទន់ សម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាផ្សេងទៀតឡើយ។ លទ្ធផលដែលកើតឡើងពីកំហុសបែបនេះ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់បន្តរក្សាសិទ្ធិក្នុងករណីមានកំហុសបែបនេះ ដើម្បីលុបហ្គេមដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ចេញពីកម្មវិធី និងគេហទំព័រ ហើយធ្វើសកម្មភាពផ្សេងទៀតដើម្បីកែកំហុសបែបនេះ។

៩.៩.នៅទីនេះ អ្នកទទួលស្គាល់ថាវាមិនស្ថិតនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកផ្តល់សេវាពីរបៀបដែលកម្មវិធីត្រូវបានប្រើប្រាស់ដោយអ្នកនោះទេ។ អ្នកផ្ទុក និងប្រើប្រាស់កម្មវិធីដោយប្រថុយប្រថានរបស់អ្នក ហើយគ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយដែលអ្នកផ្តល់សេវាត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកចំពោះការខូចខាតដោយផ្ទាល់ ផលវិបាក ចៃដន្យ ឬពិសេសណាមួយ (លើកលែងតែការរងរបួសផ្ទាល់ខ្លួន ឬការស្លាប់ដែលបណ្តាលមកពីការធ្វេសប្រហែសរបស់យើង)។

៩.១០. កម្មវិធីអាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលជាអាថ៌កំបាំង និងមានតម្លៃសម្រាប់អ្នកផ្តល់កម្មវិធី និង/ឬអ្នកផ្តល់សេវា។ អ្នកមិនមានសិទ្ធិប្រើប្រាស់ ឬបង្ហាញព័ត៌មានសម្ងាត់នោះ ក្រៅពីតឹងរ៉ឹងដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌ។

៩.១១.អ្នកផ្តល់សេវាអនុញ្ញាតឱ្យចូលប្រើសេវាតាមរយៈបណ្តាញដែលមានសុវត្ថិភាពតែប៉ុណ្ណោះ ដោយប្រើការអ៊ិនគ្រីបនៃឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់។ អ្នកមិនអាចលេង និងភ្នាល់ដោយមិនឆ្លងកាត់ការចូលសុវត្ថិភាពអតិថិជនរបស់អ្នកផ្តល់សេវានោះទេ។

៩.១២. អ្នក​មិន​អាច​ប្រើ​សេវា​សម្រាប់​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ពាណិជ្ជកម្ម​ណា​មួយ​ឬ​ក្នុង​នាម​អ្នក​ផ្សេង​ទៀត​។ រាល់ការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នកគឺសម្រាប់គោលបំណងឯកជនផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះ។

៩.១៣. អ្នកនឹងមិនអនុញ្ញាតឱ្យភាគីទីបីណាមួយប្រើប្រាស់គណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មនោះទេ ហើយអ្នកនឹងមិនប្រើគណនីអ្នកលេង ឬមធ្យោបាយទូទាត់របស់បុគ្គលណាម្នាក់ដើម្បីចូលប្រើសេវាកម្ម ឬគេហទំព័រ ឬកម្មវិធីនោះទេ វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការធានាថា អ្នកយល់ពីច្បាប់ និងនីតិវិធីនៃហ្គេមដែលបានផ្តល់ជាផ្នែកនៃសេវាកម្ម និងការប្រើប្រាស់ហ្គេមអនឡាញរបស់អ្នកជាទូទៅ មុនពេលអ្នកលេងហ្គេមបែបនេះ។

៩.១៤.អ្នកផ្តល់សេវាកំពុងប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តដ៏ល្អបំផុតដែលមាននាពេលបច្ចុប្បន្ននេះសម្រាប់ការអ៊ិនគ្រីបនៃព័ត៌មានឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ និងពាក្យសម្ងាត់ និងព័ត៌មានរសើបផ្សេងទៀតដែលបានផ្ទេរទៅ និងពីកម្មវិធីអតិថិជន និងម៉ាស៊ីនមេរបស់វា ដូច្នេះការធានាខ្លួនអ្នក និងអ្នកផ្តល់សេវាប្រឆាំងនឹងការប៉ុនប៉ងរៀបចំដោយភាគីទីបី។ អ្នកនឹងមិនលួចចូល ចូល ឬព្យាយាមបំបែកចូល ឬចូល ឬបើមិនដូច្នេះទេ ឆ្លងកាត់សុវត្ថិភាពរបស់យើង។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាមានការសង្ស័យថាអ្នកបានព្យាយាម ឬប្រហែលជាកំពុងព្យាយាមបំបែក ចូលប្រើ ឬបើមិនដូច្នេះទេដោយឆ្លងកាត់សុវត្ថិភាពរបស់យើង ឬកម្មវិធីនោះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងមានសិទ្ធិបញ្ចប់ដោយមានប្រសិទ្ធិភាពភ្លាមៗនូវការចូលប្រើសេវាកម្មរបស់អ្នក និង/ឬមាន គណនីរបស់អ្នកត្រូវបានរារាំង ហើយអ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការជូនដំណឹងដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធ។

 1. ការទូទាត់នៃប្រតិបត្តិការ

១០.១. នៅពេលប្រើប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ ឈ្មោះរបស់អ្នកកាន់ប័ណ្ណត្រូវតែដូចគ្នានឹងឈ្មោះ។ អ្នកផ្គត់ផ្គង់រក្សាសិទ្ធិមិនទូទាត់ប្រតិបត្តិការក្នុងករណីមានភាពមិនស្របគ្នារវាងឈ្មោះម្ចាស់ប័ណ្ណ និងឈ្មោះ។

១០.២.អ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបង់ប្រាក់ទាំងអស់ដែលជំពាក់អ្នកផ្តល់សេវា និង/ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀត (តាមករណី)។ ចំពោះការទូទាត់ណាមួយដែលធ្វើឡើងដោយអ្នក អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិនធ្វើ ឬទិញការធ្វើឱ្យមានការគិតប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ និង/ឬបដិសេធ ឬបដិសេធការបង់ប្រាក់ណាមួយនោះទេ ហើយថាអ្នកនឹងសងប្រាក់វិញទៅអ្នកផ្តល់សម្រាប់ការសងត្រលប់ ការបដិសេធ ឬ ការបញ្ច្រាសនៃការទូទាត់ ក៏ដូចជាការខាតបង់ណាមួយ និងទាំងអស់ដែលបានទទួលរង និងការចំណាយដែលកើតឡើងដោយអ្នកផ្តល់សេវាដែលជាផលវិបាករបស់វា។ អ្នកផ្តល់សេវាអាចឈប់ផ្តល់សេវា ឬការបង់ប្រាក់ដល់អ្នកប្រើប្រាស់ជាក់លាក់ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ដែលបង់ប្រាក់ដោយប្រើកាតឥណទាន ឬឥណពន្ធជាក់លាក់ណាមួយ តាមការសម្រេចចិត្តទាំងស្រុងរបស់ខ្លួន

១០.៣. ការឈ្នះអតិបរមាដែលត្រូវបង់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាដល់សមាជិកណាមួយសម្រាប់ណាមួយ៖

 1. ភ្នាល់កីឡាដែលដាក់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាត្រូវកំណត់ត្រឹម USD180,000 (ឬសមមូល) ក្នុងមួយការសង ឬការសងអតិបរមាតាមប្រភេទភ្នាល់នីមួយៗ ទោះជាមួយណាទាបជាង។ និង
 2. រាល់ការភ្នាល់ផ្សេងទៀតដែលដាក់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាត្រូវកំណត់ត្រឹម USD600,000 (ឬសមមូល) ក្នុងមួយការសង ឬការសងអតិបរមាដោយប្រភេទភ្នាល់នីមួយៗ ទោះជាមួយណាទាបជាង។

១០.៤. ការឈ្នះរបស់អ្នកគឺផ្តាច់មុខនៃចំនួនភ្នាល់ ហើយនេះគួរតែត្រូវបានពិចារណានៅពេលដាក់ការភ្នាល់របស់អ្នក។

១០.៥. ការឈ្នះរបស់អ្នកទាំងអស់នឹងត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក។ អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកចំពោះមូលនិធិ/ការឈ្នះណាមួយដែលបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកលេងដែលមានកំហុសទេ ហើយអ្នកផ្តល់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលប្រតិបត្តិការណាមួយដែលពាក់ព័ន្ធនឹងមូលនិធិបែបនេះ ទាំងនៅពេលនោះ ឬបន្តបន្ទាប់ទៀត។ ប្រសិនបើប្រាក់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកដោយកំហុស វាជាទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកក្នុងការជូនដំណឹងដល់អ្នកផ្តល់សេវាដោយមិនពន្យារពេល។

១០.៦. ការបង់ពន្ធ ថ្លៃសេវា ការគិតថ្លៃ ឬពន្ធដែលអាចអនុវត្តចំពោះការឈ្នះរបស់អ្នកក្រោមច្បាប់ជាធរមានណាមួយ គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់អ្នកទាំងស្រុង។

 1. មូលនិធិដែលបានបង់ទៅឱ្យអ្នកផ្តល់សេវាដែលមិនត្រូវបានកាន់កាប់ជា fiduciary of Trustee

11.1.ជាលក្ខខណ្ឌនៃការអនុញ្ញាតពីពេលមួយទៅពេលមួយ ដើម្បីធ្វើការភ្នាល់សម្រាប់ហ្គេម កីឡា និងព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងទៀតដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយនៅលើគេហទំព័រ និង/ឬតាមរយៈឧបករណ៍ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាដោយអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ (" ប្រតិបត្តិការ") អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថាតាមរយៈការចូលទៅក្នុងប្រតិបត្តិការ ការទូទាត់នៃមូលនិធិណាមួយដោយអ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាមិនបង្កើតទំនាក់ទំនង fiduciary ណាមួយរវាងភាគីនោះទេ ហើយជាពិសេសមូលនិធិបែបនេះមិនត្រូវបានកាន់កាប់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាក្នុងនាមជាអ្នកទទួលបន្ទុក ឬអ្នកទទួលបន្ទុកឡើយ។ សម្រាប់អ្នក ឬក្នុងនាមអ្នក ហើយក៏មិនបង្កើតកាតព្វកិច្ច fiduciary នៃធម្មជាតិណាមួយនៅលើផ្នែកនៃអ្នកផ្តល់សេវាដល់អ្នក, រក្សាទុកថាការទូទាត់បែបនេះដោយអ្នកនឹងបង្កើតកាតព្វកិច្ចមួយនៅលើផ្នែកនៃអ្នកផ្តល់ដើម្បីគណនីសម្រាប់ប្រាក់បែបនេះតាមវិធីនៃការ បំណុល​ដែល​ជំពាក់​ពី​អ្នក​ផ្តល់​សេវា​ដល់​អ្នក តែងតែ​ជា​កម្មវត្ថុនិងអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិដែលមាននៅក្នុងលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងនីតិវិធីដកប្រាក់របស់អ្នកផ្តល់សេវា។

 1. ការប្រមូលប្រាក់ឈ្នះ

១២.១. ការឈ្នះរបស់អ្នកពីការភ្នាល់ដែលបានទូទាត់ត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក ហើយនឹងត្រូវដកដោយអនុលោមតាមនីតិវិធីដកប្រាក់របស់អ្នកផ្តល់សេវា និងលើការផ្តល់ច្បាប់ចម្លងនៃអត្តសញ្ញាណរូបថតដែលមានសុពលភាព និង/ឬប័ណ្ណឥណទាន/ឥណពន្ធ ដល់ការពេញចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។

១២.២. នៅកន្លែងដែលក្រុមហ៊ុនចេញប័ណ្ណរបស់អ្នកអនុញ្ញាត ការឈ្នះរបស់អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ចូលទៅក្នុងគណនីប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ ដែលត្រូវបានប្រើសម្រាប់ការដាក់ប្រាក់ដើមដំបូង។ មូលប្បទានប័ត្រ ឬខ្សែធនាគារនឹងត្រូវបានចេញក្នុងនាមតែប៉ុណ្ណោះ ហើយកន្លែងដែលការដាក់ប្រាក់ត្រូវបានធ្វើឡើងដោយប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ នេះក៏ត្រូវតែដូចគ្នាទៅនឹងឈ្មោះរបស់អ្នកកាន់ប័ណ្ណដែលបានចុះឈ្មោះដែរ។

១២.៣.ការផ្ទេរប្រាក់យ៉ាងហោចណាស់ 1 ដងលើតម្លៃនៃការដាក់ប្រាក់ត្រូវតែឈានដល់ មុនពេលការដកប្រាក់អាចត្រូវបានស្នើសុំ។ អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការគិតថ្លៃទៅកាន់គណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក ដើម្បីរ៉ាប់រងរាល់ការចំណាយដែលសមហេតុផលទាក់ទងនឹងការដាក់ប្រាក់ និងការដកប្រាក់។

១២.៤. ការគិតថ្លៃធនាគារទាំងអស់ដែលអ្នកផ្តល់សេវាកើតឡើងពី ឬពាក់ព័ន្ធនឹងប្រតិបត្តិការភ្នាល់ណាមួយរបស់អ្នក នឹងត្រូវទទួលបន្ទុក និងទូទាត់សងវិញដោយអ្នក ហើយអ្នកផ្តល់សេវានឹងមានសិទ្ធិកាត់ និងទូទាត់សងប្រាក់ដែលបានពីមុនពីការឈ្នះដែលត្រូវបង់ជូនអ្នក ឬពីគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក ដូចជា ករណីអាចជា។

១២.៥.អ្នកផ្តល់សេវានឹងប្រើការខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចេញមូលនិធិរបស់អ្នកលេងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលពួកគេពេញចិត្ត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុក និងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពភាគីទាំងពីរ អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការចេញផ្សាយការឈ្នះរបស់អ្នកលេងដោយប្រើប្រាស់វិធីទូទាត់ដែលសមស្របបំផុតដែលបានកំណត់តាមការសម្រេចចិត្តដាច់ខាតរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។

 1. គោលនយោបាយសងប្រាក់វិញ។

១៣.១. កាស៊ីណូរបស់យើងមិនផ្តល់ការបង្វិលសងវិញទេ ក្នុងករណីដែលការដាក់ប្រាក់ដែលបានទាមទារត្រូវបានប្រើប្រាស់ដើម្បីភ្នាល់ រួមទាំងប្រាក់រង្វាន់ភ្នាល់ផងដែរ។

១៣.២. ហ្គេមទាំងអស់ត្រូវតែលេងដោយស្មើភាព ហើយលទ្ធផលនៃហ្គេមមិនគួរត្រូវបានជះឥទ្ធិពលដោយអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេ។ នេះរួមបញ្ចូលទាំងការប្រើប្រាស់កម្មវិធីកុំព្យូទ័រ មនុស្សយន្ត ឬប្រព័ន្ធលេងល្បែង។

១៣.៣.កាស៊ីណូរបស់យើងរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងក្នុងការបដិសេធការបង្វិលសងប្រាក់វិញ ឬប្រតិបត្តិការបញ្ច្រាសដែលកំពុងរង់ចាំការផ្ទៀងផ្ទាត់គណនីរបស់អ្នកលេង។ នេះ​គឺ​ដើម្បី​ធានា​ថា​ប្រតិបត្តិការ​ណា​មួយ​ដែល​បាន​ធ្វើ​ចំពោះ​យើង​ត្រូវ​បាន​ផ្តល់​កិត្តិយស​សូម្បី​តែ​បន្ទាប់​ពី​ការ​សង​ប្រាក់​វិញ​ក៏​ដោយ។ អ្នកមានកាតព្វកិច្ចបង្ហាញឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណប្រសិនបើចាំបាច់។ យើងអាចស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែន អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលចេញដោយរដ្ឋាភិបាល វិក័យប័ត្រប្រើប្រាស់ លិខិតបញ្ជាក់ ឬសំបុត្រកំណើត។ ប្រសិនបើឯកសារបែបនេះមិនត្រូវបានផ្ញើមកយើងក្នុងរយៈពេលពីរ (2) ថ្ងៃនៃការស្នើសុំនោះ ការសងប្រាក់វិញ ឬបញ្ច្រាសអាចត្រូវបានបដិសេធ។ បន្ទាប់មក គណនីដែលចោទសួរនឹងត្រូវផ្អាក ហើយមូលនិធិទាំងអស់នឹងត្រូវរឹបអូស ដោយការសម្រេចចិត្តបែបនេះមានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ ចង និងមិនអាចទទួលយកបាន។

១៣.៤.សំណើបង្វិលសងនឹងត្រូវបានពិចារណាលុះត្រាតែវាត្រូវបានស្នើសុំក្នុងរយៈពេលម្ភៃបួន (24) ម៉ោងដំបូងនៃប្រតិបត្តិការដែលបានចោទប្រកាន់ ឬក្នុងរយៈពេលសាមសិប (30) ថ្ងៃ ប្រសិនបើអ្នកលេងចោទប្រកាន់ថាបុគ្គលផ្សេងទៀត (ឬអនីតិជន) បានចូលប្រើ គណនីអ្នកលេង។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធរាល់សំណើបែបនេះតាមការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួន។

១៣.៥. ចំនួនទឹកប្រាក់បង្វិលសងមិនអាចលើសពីសមតុល្យដែលមាននៃគណនីហ្គេមដែលមិនត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងហ្គេម/ប្រតិបត្តិការនោះទេ។ សំណើត្រូវដាក់ជូនដោយអនុលោមតាមប្រការ ៤ នៃវិធានទាំងនេះ។

១៣.៦. អ្នកទទួលខុសត្រូវ និងទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់សកម្មភាព និងប្រតិបត្តិការដែលកើតឡើងតាមរយៈការប្រើប្រាស់ណាមួយខាងក្រោម (ឬការរួមបញ្ចូលគ្នាណាមួយរបស់វា)៖

 1. ឈ្មោះ​របស់​អ្នក;
 2. លេខគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក;
 3. ឈ្មោះអ្នកប្រើនិងពាក្យសម្ងាត់របស់អ្នក; ដោយមិនគិតពីថាតើការប្រើប្រាស់ខាងលើត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយអ្នកឬអត់។

១៣.៧. អ្នកគួរតែយោងទៅលើបទប្បញ្ញត្តិហ្គេមដែលមានទំនួលខុសត្រូវរបស់យើង ដើម្បីធានាថាមនុស្សមិនទាន់គ្រប់អាយុមិនត្រូវបានអនុញ្ញាត និងពិតជាត្រូវបានរារាំងពីការចូលប្រើព័ត៌មានខាងលើ និង/ឬព័ត៌មានលម្អិតអំពីប័ណ្ណឥណពន្ធ/ឥណទានរបស់អ្នក ដើម្បីអាចឱ្យពួកគេលេងបានពិតប្រាកដជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា។

 1. យើងនឹងសន្មត់ថាអ្នកបានអនុវត្តតាមគ្រប់ពេលវេលាជាមួយនឹងបទប្បញ្ញត្តិនៃប្រការ 7 នេះ ហើយថារាល់ការលេងពិតប្រាកដពីគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកគឺដោយអ្នក និងមិនមែនដោយអនីតិជននោះទេ។
 2. ប្រសិនបើអ្នកដឹងអំពីករណីនៃការលេងបែបនេះដោយអនីតិជនជាមួយគណនីរបស់អ្នក អ្នកគួរតែរាយការណ៍ដូចគ្នានេះទៅកម្លាំងនគរបាលមូលដ្ឋានរបស់អ្នក ហើយទទួលបានរបាយការណ៍ជាលាយលក្ខណ៍អក្សរពីពួកគេ និងលេខយោងនៃសំណុំរឿង ឬសមមូល រួចបញ្ជូនបន្តដូចគ្នាទៅអ្នកផ្តល់សេវាដែលជាកន្លែងដែល វានឹងរាយការណ៍ដូចគ្នាទៅនិយតកររបស់ខ្លួន ហើយដោះស្រាយបញ្ហានេះដោយអនុលោមតាមច្បាប់វ៉ានូអាទូ។

១៣.៨. អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យបើកគណនីអ្នកលេងតែមួយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវារកឃើញថាអ្នកមានគណនីអ្នកលេងច្រើនជាងមួយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា នោះអ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិដោយការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួន ដើម្បីព្យាបាលគណនីអ្នកលេងទាំងអស់ដែលអ្នកមានជាមួយអ្នកផ្តល់សេវាជាគណនីអ្នកលេងរួមគ្នាតែមួយ ចាត់ទុកជាមោឃៈនូវការឈ្នះ និងការបង្វិលសងទាំងអស់ ការដាក់ប្រាក់ទាំងអស់ (ចំនួនតិចទាក់ទងនឹងការឈ្នះដែលចាត់ទុកជាមោឃៈ) បញ្ចប់គណនីអ្នកលេងបន្ថែម និង/ឬដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាមួយអ្នក។

១៣.៩.អ្នកផ្តល់សេវានឹងប្រើការខិតខំប្រឹងប្រែងសមហេតុផលរបស់ខ្លួនដើម្បីបញ្ចេញមូលនិធិរបស់អ្នកលេងដោយប្រើវិធីសាស្ត្រដែលពួកគេពេញចិត្ត។ ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្នុងករណីចាំបាច់ដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់ បទប្បញ្ញត្តិក្នុងស្រុក និងដើម្បីធានាសុវត្ថិភាពភាគីទាំងពីរ អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការចេញផ្សាយការឈ្នះរបស់អ្នកលេងដោយប្រើប្រាស់វិធីទូទាត់ដែលសមស្របបំផុតដែលបានកំណត់តាមការសម្រេចចិត្តដាច់ខាតរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។

១៣.១០. រយៈពេលនៃការបង្វិលសងប្រាក់វិញគឺអាស្រ័យលើវិធីបង់ប្រាក់ដែលបានជ្រើសរើស។ ការផ្ទេរកាតតាមធនាគារស្តង់ដារត្រូវចំណាយពេលចន្លោះពី 1 ទៅ 5 ថ្ងៃធ្វើការ។

 1. ការផ្សព្វផ្សាយ និងប្រាក់រង្វាន់

១៤.១. រាល់ការផ្តល់ជូនពិសេស ប្រាក់រង្វាន់ ឬការផ្តល់ជូនពិសេសគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និងលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់នៃការផ្សព្វផ្សាយណាមួយដែលអ្នកផ្តល់សេវាអាចណែនាំពីពេលមួយទៅពេលមួយដោយភ្ជាប់ជាមួយវា។ អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្អាក ដក ឬកែប្រែប្រាក់រង្វាន់ ឬការផ្សព្វផ្សាយ និង/ឬលក្ខខណ្ឌជាក់លាក់ដែលគ្រប់គ្រងដូចគ្នានៅពេលណាមួយ។

១៤.២.ក្នុងករណីដែលអ្នកផ្តល់សេវាជឿថាអ្នកប្រើប្រាស់បំពាន ឬព្យាយាមបំពានលើប្រាក់រង្វាន់ ឬការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត ឬទំនងជាទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍តាមរយៈការរំលោភបំពានបែបនេះ អ្នកផ្តល់សេវាអាច ទប់ស្កាត់ បដិសេធ ផ្អាក រក្សាទុក ឬដកប្រាក់ណាមួយតាមការសំរេចចិត្តរបស់ខ្លួនទាំងស្រុង។ អ្នក​ប្រើ​ពី​ប្រាក់​រង្វាន់​ឬ​ការ​ផ្សព្វផ្សាយ​ណា​មួយ​ក្នុង​លក្ខណៈ​បែប​នេះ​វា​គិត​ថា​សម។

អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវធ្វើសកម្មភាពដោយស្មោះត្រង់ដើម្បីកំណត់ថាតើមានការរំលោភបំពានពិតប្រាកដ ឬប៉ុនប៉ង រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះការទាមទារការផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងមួយក្នុងមួយគ្រួសារ (ដូចក្នុង ប្រការ 14.5 ខាងក្រោម) ការប៉ុនប៉ងរំលោភលើដំណើរការចូល ប្រតិបត្តិការនៃការផ្សព្វផ្សាយ ឬការបំពានច្បាប់សម្រាប់ការផ្សព្វផ្សាយ។

១៤.៣. សូមចំណាំថានៅពេលដែលអ្នកផ្ទេរការឈ្នះរបស់អ្នក ប្រាក់រង្វាន់របស់អ្នកនឹងត្រូវដកចេញពីគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក។

១៤.៤.រាល់ការខិតខំប្រឹងប្រែងនឹងត្រូវបានធ្វើឡើងដើម្បីផ្តល់ឥណទានដល់គណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកជាមួយនឹងពិន្ទុផ្សព្វផ្សាយណាមួយក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការ។ ប្រាក់រង្វាន់លើកទឹកចិត្តដែលរកបានក្នុងរយៈពេលដូចជាចុងសប្តាហ៍ ឬប្រាក់រង្វាន់ប្រចាំខែ នឹងត្រូវបានផ្តល់ជូនក្នុងរយៈពេលមួយថ្ងៃនៃថ្ងៃធ្វើការបន្ទាប់ពីចុងបញ្ចប់នៃរយៈពេលនោះ ពោលគឺនៅថ្ងៃច័ន្ទ បន្ទាប់ពីចុងសប្តាហ៍ ឬនៅថ្ងៃធ្វើការទី 1 នៃខែបន្ទាប់។

១៤.៥. ការផ្សព្វផ្សាយទាំងអស់អាចត្រូវបានទាមទារតែម្តងប៉ុណ្ណោះក្នុងមនុស្សម្នាក់ គ្រួសារ គ្រួសារ អាស័យដ្ឋានផ្ទះ អាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខកាតឥណទាន ឬបរិយាកាសកុំព្យូទ័ររួមគ្នា ដូចជាបណ្ណាល័យ កន្លែងធ្វើការ ភាតរភាព សាកលវិទ្យាល័យ ឬសាលារៀន។

១៤.៦. លើកលែងតែមានការបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់លាក់បើមិនដូច្នេះទេ គ្មានការផ្សព្វផ្សាយពីរអាចត្រូវបានប្រើបញ្ចូលគ្នា ហើយការផ្សព្វផ្សាយត្រូវបានអនុវត្តចំពោះតែការដាក់ប្រាក់ និងការភ្នាល់នៅលើកម្មវិធី និងគេហទំព័រប៉ុណ្ណោះ។

១៤.៧.អ្នកផ្តល់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការភ្នាល់ណាមួយ ឬទាំងអស់ដែលធ្វើឡើងដោយបុគ្គល/ក្រុមណាមួយដែលធ្វើសកម្មភាពក្នុងទំនាក់ទំនង/ការឃុបឃិត និងការប៉ុនប៉ងក្លែងបន្លំ។ ទាំងនេះរួមមានបុគ្គល សាច់ញាតិ អង្គការ អ្នកបង្កើតសៀវភៅ និងបុគ្គលិករបស់ពួកគេ។ លុយនៅក្នុងគណនីអ្នកលេងបែបនេះនឹងត្រូវរឹបអូសភ្លាមៗ។

១៤.៨.កម្មវិធីប្រាក់រង្វាន់ត្រូវបានបម្រុងទុកសម្រាប់តែអ្នកលេងកម្សាន្តប៉ុណ្ណោះ។ អ្នកលេង ឬអ្នកលេងដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈណាមួយដែលត្រូវបានពិចារណា នៅក្នុងការសម្រេចតែមួយគត់របស់អ្នកផ្តល់សេវា ក្នុងការបំពានលើប្រព័ន្ធប្រាក់រង្វាន់ដោយមធ្យោបាយណាមួយ អាចនឹងត្រូវដកហូតប្រាក់រង្វាន់របស់ពួកគេ និងទទួលរងការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀត។ ការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់អាចត្រូវបានកំណត់ថាជា (ប៉ុន្តែមិនដាក់កម្រិតចំពោះ) អតិថិជនដែលដកប្រាក់ចេញសម្រាប់គោលបំណងនៃការដាក់ប្រាក់ឡើងវិញ ឬសំដៅលើគណនីអ្នកលេងថ្មីដែលពួកគេកំពុងប្រើប្រាស់ខ្លួនឯង។ ការដាក់ទណ្ឌកម្មអាចស្ថិតក្នុងទម្រង់នៃតម្រូវការបង្វិលជុំដែលកើនឡើង ឬបាត់បង់សិទ្ធិប្រាក់រង្វាន់ទាំងស្រុងសម្រាប់គណនីអ្នកលេងដែលបំពាន ក៏ដូចជាគណនីអ្នកលេងដែលបានភ្ជាប់ណាមួយ។ អ្នកផ្តល់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិទទួលបានការផ្តល់ជូនពិសេស និងប្រាក់បន្ថែមនៅពេលចាំបាច់។ នេះរួមបញ្ចូល (ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះ) ការដាក់កម្រិតភូមិសាស្រ្តលើប្រាក់រង្វាន់ការប្រកួត ដោយសារការរំលោភបំពានលើប្រាក់រង្វាន់។

 1. សំណង

១៥.១ . អ្នកយល់ព្រមទូទាត់សំណងទាំងស្រុងដល់អ្នកផ្តល់សេវា ម្ចាស់ភាគហ៊ុន បុគ្គលិក មន្ត្រី នាយក អាជ្ញាប័ណ្ណ អ្នកចែកចាយ សាខា ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធ ភ្នាក់ងារសម្រាប់ការបាត់បង់ ការខូចខាត ឬការទាមទារណាមួយ (រួមទាំងថ្លៃសេវាផ្លូវច្បាប់សមរម្យ) ដែលអាចកើតឡើងជាលទ្ធផល ឬជាលទ្ធផល ការចូលប្រើរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រ ការទាញយក ឬដំឡើងកម្មវិធី ការភ្នាល់ និង/ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម កម្មវិធី និង/ឬព័ត៌មាន និង/ឬដោយហេតុផលនៃការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និង / ឬច្បាប់ភ្នាល់ផ្ទះ។

 1. ការមិនទទួលខុសត្រូវ និងការព្រមានជាក់លាក់

16.1.ការភ្នាល់គឺទាំងស្រុងនៅក្នុងជម្រើសតែមួយគត់របស់អ្នក ការវិនិច្ឆ័យ ការសំរេចចិត្ត និងហានិភ័យ។ តាមរយៈការធ្វើដូច្នេះ អ្នកទទួលស្គាល់ថាអ្នកមិនបានរកឃើញសេវាកម្ម គេហទំព័រ និងព័ត៌មានដែលប្រមាថមើលងាយ មិនយុត្តិធម៌ ឬមិនសមរម្យ។ យុត្តាធិការមួយចំនួនមិនបានដោះស្រាយភាពស្របច្បាប់នៃល្បែងស៊ីសងតាមអ៊ីនធឺណិត និង/ឬនៅក្រៅច្រាំងសមុទ្រទេ ខណៈពេលដែលអ្នកផ្សេងទៀតបានបង្កើតល្បែងអនឡាញជាពិសេស (នៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ច និង/ឬនៅក្រៅប្រទេស) ការលេងល្បែងខុសច្បាប់។ យើងមិនមានបំណងថានរណាម្នាក់គួរតែប្រើ និងចូលប្រើគេហទំព័រ ព័ត៌មាន និង/ឬសេវាកម្ម ដែលការប្រើប្រាស់ ឬការចូលប្រើនោះខុសច្បាប់។ ភាពអាចរកបាននៃសេវាកម្ម ព័ត៌មាន និងគេហទំព័រមិនគួរត្រូវបានបកស្រាយថាជាការផ្តល់ជូន ការស្នើសុំ ឬការអញ្ជើញដោយពួកយើងឱ្យប្រើប្រាស់ ឬចូលប្រើប្រាស់ខាងលើនៅក្នុងប្រទេសណាដែលការប្រើប្រាស់ ឬការចូលប្រើនោះខុសច្បាប់។

16.2.សេវាកម្ម កម្មវិធី គេហទំព័រ ឬព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋាន "ដូចដែល" ។ រក្សាទុកដូចដែលបានផ្តល់ជូនយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អ្នកផ្តល់សេវាមិនធ្វើតំណាង ឬការធានាប្រភេទណាមួយទាក់ទងនឹងសេវាកម្ម គេហទំព័រ កម្មវិធី និងព័ត៌មានដែលមាននៅក្នុងនោះទេ។ ក្នុងកម្រិតអតិបរិមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត តំណាង ឬការធានាណាមួយ មិនថាបង្ហាញ ឬបង្កប់ន័យ ច្បាប់ ឬបើមិនដូច្នេះទេ ចំពោះសេវាកម្ម កម្មវិធី គេហទំព័រ និងព័ត៌មាន មិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូលនៅទីនេះទេ។ អ្នកផ្តល់សេវាមិនធានាថា សេវាកម្ម កម្មវិធី គេហទំព័រ ឬព័ត៌មាននឹងមានភាពត្រឹមត្រូវ ទាន់ពេលវេលា សុវត្ថិភាព គ្មានការរំខាន ឬកំហុស ឬការជ្រៀតជ្រែកពីខាងក្រៅនៃធម្មជាតិណាមួយ ឬថាពិការភាពដែលបានកំណត់ណាមួយនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ។ អ្នកផ្តល់សេវាមិនធានាថា សេវាកម្ម កម្មវិធី គេហទំព័រ ព័ត៌មាន ឬម៉ាស៊ីនមេដែលធ្វើឱ្យពួកវាអាចប្រើបានគឺគ្មានមេរោគកុំព្យូទ័រ Spyware Adware ឬកូដព្យាបាទ បំផ្លាញ ឬខូចផ្សេងទៀត កម្មវិធី ទិន្នន័យ ឬម៉ាក្រូ ឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍ និង/ឬទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុង។ អ្នកអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក) ដើម្បីធានាថាដំណើរការ វិធានការ និង/ឬឧបករណ៍ដែលអ្នកជួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ឬការចូលប្រើសេវាកម្ម ការដំឡើងកម្មវិធី និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រមិន បង្ហាញឱ្យ​អ្នក​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​នៃ​មេរោគ​កុំព្យូទ័រ Spyware Adware ឬ​កូដ​កុំព្យូទ័រ​ដែល​មាន​គំនិត​អាក្រក់ បំផ្លិចបំផ្លាញ ឬ​ខូច ឬ​ទម្រង់​ផ្សេងទៀត​នៃ​ការ​ជ្រៀតជ្រែក ឬ​ខូចខាត​ដល់​ឧបករណ៍ ឬ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ក្នុង​នោះ។ ទិន្នន័យ ឬម៉ាក្រូ ឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍ និង/ឬទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុង។ អ្នកអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក) ដើម្បីធានាថាដំណើរការ វិធានការ និង/ឬឧបករណ៍ដែលអ្នកជួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ឬការចូលប្រើសេវាកម្ម ការដំឡើងកម្មវិធី និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រមិន បង្ហាញឱ្យ​អ្នក​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​នៃ​មេរោគ​កុំព្យូទ័រ Spyware Adware ឬ​កូដ​កុំព្យូទ័រ​ដែល​មាន​គំនិត​អាក្រក់ បំផ្លិចបំផ្លាញ ឬ​ខូច ឬ​ទម្រង់​ផ្សេងទៀត​នៃ​ការ​ជ្រៀតជ្រែក ឬ​ខូចខាត​ដល់​ឧបករណ៍ ឬ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ក្នុង​នោះ។ ទិន្នន័យ ឬម៉ាក្រូ ឬលក្ខណៈពិសេសផ្សេងទៀតដែលអាចប៉ះពាល់ដល់ឧបករណ៍ និង/ឬទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុង។ អ្នកអនុវត្តការប្រុងប្រយ័ត្នផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក (ដោយចំណាយផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក) ដើម្បីធានាថាដំណើរការ វិធានការ និង/ឬឧបករណ៍ដែលអ្នកជួលសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ ឬការចូលប្រើសេវាកម្ម ការដំឡើងកម្មវិធី និងការប្រើប្រាស់គេហទំព័រមិន បង្ហាញឱ្យ​អ្នក​ប្រឈម​នឹង​ហានិភ័យ​នៃ​មេរោគ​កុំព្យូទ័រ Spyware Adware ឬ​កូដ​កុំព្យូទ័រ​ដែល​មាន​គំនិត​អាក្រក់ បំផ្លិចបំផ្លាញ ឬ​ខូច ឬ​ទម្រង់​ផ្សេងទៀត​នៃ​ការ​ជ្រៀតជ្រែក ឬ​ខូចខាត​ដល់​ឧបករណ៍ ឬ​ទិន្នន័យ​ដែល​មាន​ក្នុង​នោះ។

១៦ .៣. នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃបញ្ហាប្រព័ន្ធ ឬការទំនាក់ទំនងណាមួយទាក់ទងនឹងការទូទាត់គណនីអ្នកលេង ឬធាតុផ្សេងទៀតនៃសេវាកម្ម អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដោយសារតែកំហុសណាមួយនោះទេ ហើយអ្នកផ្តល់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការលុបចោលការភ្នាល់ទាំងអស់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយការភ្នាល់បែបនេះ។ error និងចាត់វិធានការណាមួយដើម្បីកែកំហុសបែបនេះ។

១៦ .៤.អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ការបាត់បង់ ឬការចំណាយណាមួយឡើយ រួមទាំងការជ្រៀតជ្រែក ឬខូចខាតដល់ឧបករណ៍របស់អ្នក ឬទិន្នន័យដែលមាននៅក្នុង ពាក់ព័ន្ធនឹងការចូលប្រើ ការប្រើប្រាស់ ឬការចូលរួមក្នុងសេវាកម្ម គេហទំព័ររបស់អ្នក។ (s) កម្មវិធី និងព័ត៌មាន។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ការបដិសេធយ៉ាងពេញលេញនូវរាល់ការធានា ការតំណាង និងទំនួលខុសត្រូវលើផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្ម គេហទំព័រ កម្មវិធី និងព័ត៌មាន ដែលអាចត្រូវបានផ្តល់ដោយភាគីទីបី រួមទាំងប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះអ្នកផ្តល់សេវាអ៊ីនធឺណិត និងទូរគមនាគមន៍។ អ្នកផ្តល់សេវា ហើយនឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះកំហុសឆ្គង ការរំលោភបំពាន ឬការអសកម្មរបស់ដៃគូភាគីទីបីណាមួយឡើយ។

១៦ .៥.អ្នកផ្តល់សេវា សាជីវកម្មដែលពាក់ព័ន្ធ សាខា ដៃគូ មន្ត្រី និយោជិត និងភ្នាក់ងាររបស់ខ្លួន នឹងមិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវចំពោះការខូចខាត ការបាត់បង់ ឬការចំណាយណាមួយឡើយ រួមទាំងដោយមិនកំណត់ ដោយផ្ទាល់ ប្រយោល ផលវិបាក ឬការខូចខាតពិសេស ឬការបាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចដែលកើតឡើងពី ឬក្នុង ការតភ្ជាប់ជាមួយនឹងការចូលប្រើរបស់អ្នក ឬការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម គេហទំព័រ កម្មវិធី និងព័ត៌មាន ឬការផ្ទុក ការដំឡើង ឬការប្រើប្រាស់កម្មវិធីរបស់អ្នក ដោយមិនគិតពីថាតើអ្នកផ្តល់សេវាត្រូវបានណែនាំអំពីលទ្ធភាពបែបនេះឬអត់នោះទេ។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយក្នុងកម្រិតអតិបរមាដែលច្បាប់អនុញ្ញាត ការទទួលខុសត្រូវសរុបរបស់អ្នកផ្តល់សេវាចំពោះអ្នក ប្រសិនបើមាន ការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយ (មិនថាផ្អែកលើកិច្ចសន្យា ការធ្វើទារុណកម្ម ទំនួលខុសត្រូវយ៉ាងតឹងរ៉ឹង ឬផ្សេងទៀត) ទាក់ទងនឹង ឬកើតឡើងពីណាមួយ និង បញ្ហា ព្រឹត្តិការណ៍ ឬកាលៈទេសៈទាំងអស់ដែលទាក់ទងដោយផ្ទាល់ទៅនឹងការភ្នាល់ណាមួយដែលដាក់ដោយអ្នកជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា,

១៦ .៦. អ្នកទទួលស្គាល់ថាផ្នែកណាមួយ ឬព័ត៌មានទាំងអស់អាចមានលក្ខណៈបណ្ដោះអាសន្ន ហើយអាចនឹងត្រូវទទួលរងនូវការពិនិត្យឡើងវិញ ការផ្លាស់ប្តូរ ឬការកែប្រែ ដូចដែលបានផ្តល់នៅក្នុងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ដូច្នេះអ្នកទទួលស្គាល់ថាព័ត៌មានត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែឯកសារយោងប៉ុណ្ណោះ និងមិនបង្កើតជាដំបូន្មាន ឬការស្នើសុំ ហើយមិនមែនជាកម្មវត្ថុនៃ ហើយមិនត្រូវបង្កើតជាមូលដ្ឋាននៃការតំណាង ការធានា កាតព្វកិច្ចតាមកិច្ចសន្យា ឬការពឹងផ្អែកលើផ្នែកណាមួយរបស់អ្នកនៃធម្មជាតិណាមួយឡើយ។ .

១៦ .៧.អ្នកទទួលស្គាល់ និងយល់ព្រមថារាល់ការបដិសេធ និងការមិនរាប់បញ្ចូលការទទួលខុសត្រូវដែលមាននៅក្នុងល័ក្ខខ័ណ្ឌទាំងនេះតំណាងឱ្យការបែងចែកហានិភ័យ និងអត្ថប្រយោជន៍នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដោយយុត្តិធម៌ និងសមហេតុផល ដោយយកកត្តាពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មកពិចារណា រួមទាំងដោយគ្មានការកំណត់តម្លៃនៃការពិចារណាដែលផ្តល់ដោយ អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវា។ អ្នកយល់ព្រមបន្ថែមទៀតថាការបដិសេធ និងការកំណត់ទាំងនេះអាចអនុវត្តបានក្នុងកម្រិតពេញលេញបំផុតដែលត្រូវបានអនុញ្ញាតដោយច្បាប់ជាធរមាន។

១៦ .៨.ប្រសិនបើអ្នកមានវិវាទទាក់ទងនឹងលទ្ធផលនៃហ្គេម ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ អ្នកត្រូវតែដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សររបស់អ្នកទៅកាន់អ្នកផ្តល់សេវាក្នុងរយៈពេលដប់បួន (14) ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃលទ្ធផលនៃហ្គេម ឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយ។ ក្នុងករណីដែលមិនទំនងនៃភាពខុសគ្នារវាងលទ្ធផលដែលបង្ហាញនៅលើឧបករណ៍របស់អ្នក និងលទ្ធផលនៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រព័ន្ធរបស់អ្នកផ្តល់សេវា អ្នកយល់ព្រមថាលទ្ធផលនៅក្នុងកំណត់ហេតុប្រតិបត្តិការនៃប្រព័ន្ធរបស់អ្នកផ្តល់សេវាដែលត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយប្រធានផ្នែកបច្ចេកទេសរបស់អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវតែជាការសន្និដ្ឋាន។ និងភស្តុតាងដែលមិនអាចប្រកែកបាននៃលទ្ធផលបែបនេះ។

១៦ .៩.អ្នកផ្តល់សេវាសន្យាថានឹងផ្តល់ជូននូវដំណោះស្រាយ និងដោះស្រាយវិវាទដោយយុត្តិធម៌ និងទាន់ពេលវេលា ដោយគ្មានការចំណាយ ឬបន្ទុកហួសហេតុ ឬកាត់ទុកប្រាក់ភ្នាល់លម្អិត និងកំណត់ត្រាប្រតិបត្តិការនៃប្រតិបត្តិការហិរញ្ញវត្ថុទាំងអស់របស់ខ្លួន។ កំណត់ត្រាទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកក្នុងប័ណ្ណសារសម្រាប់រយៈពេលប្រាំ (5) ឆ្នាំ (គិតចាប់ពីកាលបរិច្ឆេទនៃប្រតិបត្តិការ) ហើយអាចចូលទៅដល់អាជ្ញាធរដោះស្រាយវិវាទតាមការស្នើសុំ។

១៦ .១០. ការផ្ទេរកីឡាករអន្តរអ្នកលេងត្រូវបានហាមឃាត់. អនុលោមតាមគោលការណ៍ និងពិធីការប្រឆាំងការលាងលុយរបស់អ្នកផ្តល់សេវា អ្នកផ្តល់សេវាមិនអនុញ្ញាត ឬអត់ឱនឱ្យការផ្ទេរប្រាក់រវាងគណនីអ្នកលេងទេ។ អ្នកលេងដែលបានរកឃើញថាកំពុងផ្ទេរប្រាក់ (រាប់បញ្ចូលទាំងមធ្យោបាយដែលគេហៅថា "ការបោះចោលបន្ទះឈីប poker") អាចនឹងមានការផ្ទេរប្រាក់នេះបញ្ច្រាសតាមការសំរេចចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សេវា និងផ្តាច់មុខទាំងស្រុង។ នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បែបនេះ តាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សេវា គណនីអ្នកលេងបែបនេះអាចត្រូវបានបិទ ហើយសមតុល្យគណនីអ្នកលេងទាំងអស់ (រួមទាំងការដាក់ប្រាក់ និងការឈ្នះណាមួយ) អាចត្រូវបានរឹបអូស។

១៦ .១១. សម្ព័ន្ធភ្នាល់. អ្នកលេង ឬក្រុមអ្នកលេងដែលធ្វើការជាមួយគ្នាក្នុងគ្រប់ម៉ូដ (ដែលគេស្គាល់ថាជា "ក្រុម") ដើម្បីទទួលបានទាំងប្រាក់រង្វាន់/ការឈ្នះ ឬប្រាក់រង្វាន់សកម្មភាព ឬបើមិនដូច្នេះទេ អាចមានគណនីអ្នកលេងសរុបតែមួយ ហើយគណនីអ្នកលេងដែលលែងត្រូវការតទៅទៀតនឹងត្រូវបានបញ្ចូលគ្នា។ ទៅក្នុងគណនីអ្នកលេងតែមួយ។ ថ្លៃរដ្ឋបាលអាចនឹងត្រូវគិតថ្លៃ ហើយការសងត្រូវបានបដិសេធសម្រាប់គណនីអ្នកលេងដែលលែងត្រូវការតទៅទៀត តាមការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។ ប្រតិបត្តិការភ្នាល់ទាំងអស់នៅក្នុងគណនីអ្នកលេងដែលលែងត្រូវការគ្នាជាកម្មវត្ថុនៃការបញ្ច្រាសនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់អ្នកផ្តល់សេវា។ យើងក៏រក្សាសិទ្ធិក្នុងការរឹបអូសប្រាក់ដើមនៃប្រាក់ភ្នាល់ដែលដាក់ក្នុងគោលបំណងបន្លំប្រាក់រង្វាន់ណាមួយផងដែរ មិនថាអ្នកលេងធ្វើនេះដោយខ្លួនឯង ឬដោយមានការឃុបឃិតជាមួយអ្នកលេងផ្សេងទៀត ឬសៀវភៅកីឡាផ្សេងទៀត។

 1. ការកក់សិទ្ធិ ការបញ្ចប់ ការបិទគណនីអ្នកលេង ឬការផ្អាកសេវាកម្ម

១៧.១ . បន្ថែមពីលើសិទ្ធិផ្សេងទៀតដែលមានសម្រាប់អ្នកផ្តល់សេវាក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ អ្នកផ្តល់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចតែមួយគត់របស់ខ្លួនក្នុងការលុបចោលការឈ្នះណាមួយ និងដកហូតសមតុល្យណាមួយនៅក្នុងគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចព្រមព្រៀង និង/ឬផ្អាកការផ្តល់ សេវាកម្ម/បិទដំណើរការគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាមានហេតុផលសមហេតុផលក្នុងការជឿ ឬបង្កើតណាមួយខាងក្រោម៖

 1. អ្នកមានគណនីអ្នកលេងសកម្មច្រើនជាងមួយជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា។
 2. ឈ្មោះរបស់អ្នកមិនត្រូវគ្នានឹងឈ្មោះនៅលើប័ណ្ណឥណទាន ឬឥណពន្ធ ឬគណនីទូទាត់ផ្សេងទៀតដែលប្រើដើម្បីធ្វើការទិញ និងដាក់ប្រាក់ជាមួយអ្នកផ្តល់សេវា។
 3. អ្នកចូលរួមក្នុងការផ្សព្វផ្សាយដោយអ្នកផ្តល់សេវា ហើយដកប្រាក់មុនពេលបំពេញតម្រូវការនៃការផ្សព្វផ្សាយពិសេសនោះ។
 4. អ្នកផ្តល់ព័ត៌មានចុះឈ្មោះមិនត្រឹមត្រូវ ឬបំភាន់;
 5. អ្នកបានបរាជ័យ ឬធ្វេសប្រហែសក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មានអត្តសញ្ញាណដែលបានស្នើសុំ។
 6. អ្នកមិនមានអាយុស្របច្បាប់ទេ
 7. អ្នកចូលប្រើ និងចូលរួមក្នុងសេវាកម្មពីយុត្តាធិការដែលការចូលរួមក្នុងសេវាកម្មត្រូវបានហាមឃាត់ដោយច្បាប់។
 8. អ្នកបាន "គិតប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ" ឬបានទិញ "ការគិតប្រាក់ត្រឡប់មកវិញ" ប្រឆាំងនឹងយើង ឬបដិសេធរាល់ប្រតិបត្តិការ ឬការដាក់ប្រាក់ដែលអ្នកបានធ្វើទៅក្នុងគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក។
 9. អ្នកកំពុងដាក់ប្រាក់ដែលមានប្រភពចេញពីសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋ ឬសកម្មភាពខុសច្បាប់ ឬគ្មានការអនុញ្ញាត។
 10. អ្នកត្រូវបានគេរកឃើញថាកំពុងបោកប្រាស់ ឬព្យាយាមបន្លំ ឬបានបន្លំនរណាម្នាក់ ឬភាគីណាមួយ ឬប្រសិនបើវាត្រូវបានកំណត់ដោយអ្នកផ្តល់សេវាដែលអ្នកបានជួល ឬប្រើប្រាស់បញ្ញាសិប្បនិម្មិត ឬប្រព័ន្ធផ្សេងទៀត (រួមទាំងម៉ាស៊ីន កុំព្យូទ័រ កម្មវិធី ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀត ប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិ) ដែលត្រូវបានរចនាឡើងជាពិសេសដើម្បីកម្ចាត់ប្រព័ន្ធរបស់អ្នកផ្តល់សេវា ឬអ្នកត្រូវបានគេរកឃើញថាបានឃុបឃិតគ្នា ឬប៉ុនប៉ងឃុបឃិតជាមួយអ្នកលេងផ្សេងទៀត ដើម្បីបោកប្រាស់អ្នកផ្តល់សេវា (ឬអ្នកលេងផ្សេងទៀតតាមករណីនេះ);
 11. អ្នកបានអនុញ្ញាត ឬអនុញ្ញាត (ដោយចេតនា ឬអចេតនា) នរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតឱ្យប្រើគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នក។
 12. អ្នកបរាជ័យក្នុងការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌណាមួយដែលមានចែងក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ;
 13. អ្នកផ្តល់សេវាគួរតែដឹងថាអ្នកបានលេងនៅគេហទំព័រហ្គេមអនឡាញណាមួយនៅក្រោមកាលៈទេសៈណាមួយដែលមានចែងក្នុង ប្រការ 17 .1(i) ដល់ (xi) ខាងលើ។ ឬ
 14. អ្នកបរាជ័យក្នុងការបង្ហាញថាអ្នកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសហ្វីលីពីន តៃវ៉ាន់ សហរដ្ឋអាមេរិក សិង្ហបុរី ហុងកុង ចក្រភពអង់គ្លេស បារាំង ហ្គាឌែលលូប ហ្គីយ៉ាណា ម៉ាទីនិច និងជួបជុំគ្នា។

១៧ .២. ប្រសិនបើការផ្តល់សេវាត្រូវបានផ្អាក និង/ឬគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកត្រូវបានបិទដំណើរការដោយអនុលោមតាម ប្រការ 17 .1 ខាងលើ ការផ្តល់សេវានឹងត្រូវបានស្តារឡើងវិញតែប៉ុណ្ណោះ ហើយ/ឬគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកនឹងត្រូវបានដំណើរការឡើងវិញបន្ទាប់ពីការកែតម្រូវចាំបាច់ (ប្រសិនបើ សមត្ថភាពក្នុងការកែតម្រូវ) សកម្មភាពត្រូវបានយកដោយអ្នក ហើយការកែតម្រូវបែបនេះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះការពេញចិត្តពេញលេញរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។

១៧ .៣. នៅពេលដែលគណនីអ្នកលេងត្រូវបានផ្អាក ឬបិទដោយហេតុផលណាមួយ អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិដោយការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួន៖

 1. ដើម្បីបដិសេធមិនចុះឈ្មោះអ្នកដាក់ពាក្យសុំចុះឈ្មោះនៅលើគេហទំព័រ។
 2. បដិសេធមិនទទួលយកការភ្នាល់ណាមួយ;
 3. ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ ផ្អាក ដកចេញ កែប្រែ ឬបន្ថែមហ្គេម ឬការប្រកួតណាមួយ;
 4. ដើម្បីធ្វើការសាកសួរអំពីអ្នក រួមទាំងការត្រួតពិនិត្យឥណទាន ជាមួយនឹងស្ថាប័នឥណទាន និងហិរញ្ញវត្ថុភាគីទីបី ដោយអនុលោមតាមព័ត៌មានដែលអ្នកបានផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្តល់សេវា។
 5. ក្នុងករណីមានវិវាទណាមួយទាក់ទងនឹងការភ្នាល់ ឬការឈ្នះ ការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សេវានឹងបញ្ចប់ជាស្ថាពរ និងជាប់កាតព្វកិច្ច សិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់ចេញ ឬចំនួនឈ្នះដោយសមហេតុផល រហូតដល់អត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកឈ្នះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់តាមការពេញចិត្តរបស់ខ្លួន ដើម្បីធានាថាការទូទាត់ នៃចំនួនទឹកប្រាក់ដែលឈ្នះកំពុងត្រូវបានធ្វើឡើងចំពោះមនុស្សត្រឹមត្រូវ;
 6. រក្សាទុកដោយសមហេតុផលនូវការសងប្រាក់ ឬចំនួនឈ្នះរហូតទាល់តែអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នកឈ្នះត្រូវបានផ្ទៀងផ្ទាត់ចំពោះការពេញចិត្តរបស់អ្នកផ្តល់សេវា ដើម្បីធានាថាការទូទាត់នៃចំនួនឈ្នះត្រូវបានធ្វើឡើងទៅមនុស្សត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់គោលបំណងនេះ អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិបន្ថែមទៀត តាមការសម្រេចចិត្តរបស់យើង ដើម្បីទាមទារឱ្យអ្នកផ្តល់ឱ្យអ្នកផ្តល់នូវអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណដែលមានសារការី ឬលេខសម្គាល់ដែលមានការបញ្ជាក់ដែលមានតម្លៃស្មើ យោងទៅតាមច្បាប់ជាធរមាននៃយុត្តាធិការរបស់អ្នក។
 7. នៅពេលណាមួយ ដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនរបស់អ្នកទៅកាន់ភាគីទីបី ដោយអនុលោមតាមគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវា ដែលត្រូវបានកំណត់យ៉ាងពេញលេញនៅក្នុងគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់អ្នកផ្តល់សេវា។ និង
 8. ក្នុងករណីដែលអ្នកផ្តល់សេវាសង្ស័យថាមានការក្លែងបន្លំ ឬសកម្មភាពក្លែងបន្លំនៅលើផ្នែករបស់អ្នក ឬការបង់ប្រាក់ណាមួយរបស់អ្នកត្រូវបានគិតប្រាក់វិញ អ្នកផ្តល់សេវានឹងមានសិទ្ធិដកហូតការសងប្រាក់ ឬចំនួនឈ្នះដែលបណ្តាលមកពីអ្នក ហើយប្រសិនបើចាំបាច់ ដើម្បីប្រមូលការទូទាត់ដោយស្របច្បាប់។ ជំពាក់ដោយអ្នក។ ប្រសិនបើលេងហ្គេមបន្តផ្ទាល់ នៅក្នុងករណីណាមួយនៃការរាប់សន្លឹកបៀដែលសង្ស័យ អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់ណាមួយពីគណនីរបស់អ្នកដែលនឹងលើសពីការដាក់ប្រាក់ដើមរបស់អ្នក។

១៧ .៤. អ្នកអាចបិទគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកនៅពេលណាមួយដែលអ្នកជ្រើសរើស ហើយក្នុងករណីបែបនេះ អ្នកផ្តល់សេវានឹងទាមទារការបញ្ជាក់ពីសំណើរបស់អ្នកជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ (អ៊ីមែល ទូរសារ សំបុត្រ ប៉ុន្តែមិនរាប់បញ្ចូលការជជែក ឬសារ SMS) ដែលផ្ញើទៅកាន់ព័ត៌មានលម្អិតទំនាក់ទំនងដែលមានរាយនៅលើគេហទំព័ររបស់យើង ពី​ពេល​មួយ​ទៅ​ពេល​មួយ។ ការបិទគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកនឹងមានប្រសិទ្ធភាពក្នុងរយៈពេល 48 ម៉ោង ហើយសមតុល្យណាមួយដែលអាចដកប្រាក់បាននឹងត្រូវអនុវត្តតាមនីតិវិធីដកប្រាក់របស់យើង។ អ្នកត្រូវជូនដំណឹងជាពិសេសដល់សេវាកម្មអតិថិជនរបស់អ្នកផ្តល់សេវា និងបញ្ជាក់ដូចគ្នាជាលាយលក្ខណ៍អក្សរ ប្រសិនបើហេតុផលណាមួយដែលអ្នកទាមទារឱ្យបិទគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកជាបន្ទាន់។

១៧ .៥.ប្រសិនបើអ្នកគិតថាអ្នកត្រូវការសម្រាកពីការលេងល្បែងស៊ីសង សូមទាក់ទងក្រុមគាំទ្ររបស់អ្នកផ្តល់សេវាជាបន្ទាន់ ហើយសុំឱ្យពួកគេបិទគណនីអ្នកលេងរបស់អ្នកជាបណ្តោះអាសន្ន ដោយបញ្ជាក់រយៈពេលដែលអ្នកចង់ឱ្យគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានបិទ៖ រយៈពេលនៃការបិទរយៈពេលប្រាំពីរថ្ងៃ។ រយៈពេលត្រជាក់មួយខែ; រយៈពេលដកចេញដោយខ្លួនឯងប្រាំមួយខែ; ឬយូរជាងនេះតាមតម្រូវការរបស់អ្នក។ អ្នក​នឹង​មិន​អាច​ចូល​ទៅ​ក្នុង​គណនី Player របស់​អ្នក​សម្រាប់​ចំនួន​ពេល​វេលា​ដែល​អ្នក​បាន​បញ្ជាក់​។

 1. តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅ

១៨.១ . គេហទំព័រអាចមានតំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅនៅខាងក្រៅគេហទំព័រដែលមិនត្រូវបានថែរក្សាដោយអ្នកផ្តល់សេវា។ តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់ភាពងាយស្រួលរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ ហើយអ្នកផ្តល់សេវាមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះ និងមិនអនុវត្តដើម្បីធានាថាខ្លឹមសារនៃតំណភ្ជាប់ទាំងនោះមានភាពត្រឹមត្រូវ បច្ចុប្បន្ន ឬត្រូវបានរក្សាទុក។

១៨ .២. អ្នកផ្តល់សេវាមិនទទួលខុសត្រូវ ឬទទួលខុសត្រូវ មិនបានផ្តល់ ឬពិនិត្យ មិនយល់ព្រម ឬគាំទ្រ និងមិនមានតំណាង ឬការធានាទាក់ទងនឹងខ្លឹមសារ ឬការអនុវត្តឯកជនភាពនៃគេហទំព័រខាងក្រៅ ផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលអាចនឹងត្រូវបានផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម។ លក់ ឬ​ធ្វើ​ឱ្យ​មាន​នៅ​លើ​គេហទំព័រ​ខាង​ក្រៅ​បែប​នេះ។

១៨ .៣.អ្នកផ្តល់សេវាមិនទទួលខុសត្រូវក្នុងកិច្ចសន្យា ការធ្វើទារុណកម្ម ការធ្វេសប្រហែស ឬបើមិនដូច្នេះទេ ចំពោះការបាត់បង់ ឬការខូចខាតណាមួយដែលកើតឡើងពី ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់តំណភ្ជាប់ណាមួយរបស់អ្នកទៅកាន់គេហទំព័រខាងក្រៅដែលបានផ្តល់នៅលើគេហទំព័រ។

១៨ .៤. លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូនយ៉ាងច្បាស់លាស់ អ្នកផ្តល់សេវានឹងមិនស្ថិតក្រោមកាលៈទេសៈណាមួយត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានភ្ជាប់ ឬជាប់ទាក់ទងនឹងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ មតិ ពាណិជ្ជសញ្ញា ឬសេវាកម្មណាមួយ និមិត្តសញ្ញា និមិត្តសញ្ញា ឬឧបករណ៍ផ្សេងទៀតដែលលេចឡើងនៅលើគេហទំព័រខាងក្រៅ ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយដែលអាចត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយ លក់ ឬ បើមិនដូច្នេះទេ ធ្វើឱ្យមាននៅលើគេហទំព័រខាងក្រៅ ឬជាមួយប្រតិបត្តិករ ឬម្ចាស់គេហទំព័រខាងក្រៅ ឬបុគ្គលណាម្នាក់ដែលអាចពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រខាងក្រៅក្នុងគ្រប់រូបភាព។

 1. តំណភ្ជាប់ទៅកាន់គេហទំព័រ/ស៊ុមនៃគេហទំព័រ

១៩ .១. អ្នក​មិន​អាច​ភ្ជាប់ ឬ​បង្កើត​តំណ​ជ្រៅ ឬ​ក្នុង​បន្ទាត់​ទៅ​ផ្នែក​ណាមួយ​នៃ​គេហទំព័រ សេវាកម្ម ឬ​បង្កើត​ព័ត៌មាន។

 1. ការបន្ថែមឬបញ្ឈប់ហ្គេម

២០ .១. អ្នកផ្តល់រក្សាសិទ្ធិក្នុងការ ដោយមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាគីណាមួយ នៅក្នុងការសំរេចចិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួន និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងដល់អ្នក ដើម្បីបន្ថែមហ្គេម ឬមុខងារថ្មីៗទៅកាន់គេហទំព័រ ឬចាប់ផ្តើម បញ្ឈប់ បញ្ឈប់ រឹតបន្តឹងការចូលប្រើ ឬកែប្រែហ្គេមណាមួយ ឬដំណើរការនៅពេលណាក៏បាន។

 1. ការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ

២១ .១. អ្នកផ្តល់សេវារក្សាសិទ្ធិក្នុងការស្វែងរកដំណោះស្រាយទាំងអស់ដែលមាននៅក្នុងច្បាប់ និងដោយសមធម៌ ទាក់ទងនឹងការរំលោភលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ រួមទាំងសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធ ឬដាក់កម្រិតលើការចូលប្រើសេវាកម្ម គេហទំព័រ និងព័ត៌មានទៅកាន់បុគ្គលជាក់លាក់ណាមួយ ឬ ដើម្បីទប់ស្កាត់ការចូលប្រើពីអាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតជាក់លាក់មួយ ឬតាមរយៈឧបករណ៍ណាមួយទៅកាន់សេវាកម្ម គេហទំព័រ និងព័ត៌មាន នៅពេលណាក៏បាន និងតាមឆន្ទានុសិទ្ធិតែមួយគត់របស់អ្នកផ្តល់សេវា ដោយមិនផ្តល់ហេតុផលណាមួយឡើយ។

 1. បុព្វបទ

២២ .១. ច្បាប់ភ្នាល់តាមផ្ទះ ដែលអាចអនុវត្តបាន និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ និងការចូលទៅកាន់សេវាកម្ម កម្មវិធី ព័ត៌មាន និងគេហទំព័រ នឹងត្រូវបង្កើតជាផ្នែកសំខាន់មួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។

២២ .២. ក្នុងករណីដែលមានការប៉ះទង្គិចគ្នារវាងបទប្បញ្ញត្តិនៃច្បាប់ភ្នាល់ផ្ទះ និងលក្ខខណ្ឌផ្សេងទៀតដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់ និងការចូលប្រើសេវាកម្ម កម្មវិធី ព័ត៌មាន និងគេហទំព័រ និងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ លើកលែងតែមានការផ្តល់ជូនយ៉ាងច្បាស់លាស់។ បើមិនដូច្នេះទេ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងមានសុពលភាព។

 1. ឧប្បត្តិហេតុបង្ខំ

២៣.១. ប្រសិនបើអ្នកផ្តល់សេវាបរាជ័យ ឬមានការយឺតយ៉ាវក្នុងការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនក្រោមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ដោយសារតែការកើតឡើងនៃព្រឹត្តិការណ៍នៃធម្មជាតិណាមួយដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកផ្តល់សេវា រួមទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះទង្វើនៃព្រះណាមួយទេ ការផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុង ច្បាប់ ឬបទប្បញ្ញត្តិជាធរមាន សកម្មភាព ឬការអសកម្មរបស់អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាល ស៊ីវិល ឬយោធា បញ្ជារបស់តុលាការ អំពើភេរវកម្ម រន្ទះ ឬភ្លើង កូដកម្ម ការបិទទ្វារ ឬវិវាទការងារផ្សេងទៀត ទឹកជំនន់ គ្រោះរាំងស្ងួត សង្គ្រាម កុប្បកម្ម ចោរកម្ម ការបញ្ជូន ឬប្រព័ន្ធបរាជ័យ។ ការបរាជ័យ ឬការរំខានក្នុងការផ្តល់សេវាទូរគមនាគមន៍ ឬអ៊ីនធឺណិត ការបរាជ័យ ឬការខ្វះខាតការផ្គត់ផ្គង់ថាមពល ឬឧបករណ៍ អាកាសធាតុមិនល្អ ការរញ្ជួយដី និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ (" Force Majeure Event") ការបរាជ័យឬការពន្យារពេលបែបនេះមិនបង្កើតជាការបំពានលើលក្ខខណ្ឌទាំងនេះទេ។ អ្នកយល់ព្រមចាត់វិធានការចាំបាច់ទាំងអស់ដើម្បីកាត់បន្ថយផលវិបាកនៃបុព្វហេតុបែបនេះ។

23.2. ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកផ្តល់សេវាត្រូវបានចាត់ទុកថាត្រូវបានផ្អាកសម្រាប់រយៈពេល ថាព្រឹត្តិការណ៍នៃកងយោធពលខេមរភូមិន្ទនៅតែបន្ត ហើយវានឹងមានការពន្យារពេលសម្រាប់ការអនុវត្តកាតព្វកិច្ចនេះសម្រាប់រយៈពេលនៃរយៈពេលនោះ។

 1. ការលះបង់

២៤ .១. ការខកខានរបស់អ្នកផ្តល់សេវាក្នុងការអនុវត្តនៅពេលណាមួយនៃបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៅទីនេះនឹងមិនត្រូវបានបកស្រាយ ឬចាត់ទុកថាជាការលះបង់សិទ្ធិរបស់អ្នកផ្តល់សេវាខាងក្រោម ឬតាមមធ្យោបាយណាមួយប៉ះពាល់ដល់សុពលភាពនៃលក្ខខណ្ឌទាំងមូល ឬផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ឬការរើសអើង សិទ្ធិរបស់អ្នកផ្តល់សេវាដើម្បីចាត់វិធានការបន្ថែមទៀត។

 1. ភាពផ្តាច់មុខ

២៥ .១. ក្នុងករណីដែលផ្នែកណាមួយ ឬផ្នែកណាមួយនៃលក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌ និងបទប្បញ្ញត្តិត្រូវកំណត់ដោយអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចថាមិនត្រឹមត្រូវ ខុសច្បាប់ ឬមិនអាចអនុវត្តបានក្នុងកម្រិតណាមួយ ពាក្យ លក្ខខណ្ឌ ឬបទប្បញ្ញត្តិនោះនឹងត្រូវកាត់ផ្តាច់ចេញពីលក្ខខណ្ឌដែលនៅសល់។ លក្ខខណ្ឌ និងបទប្បញ្ញត្តិដែលនឹងបន្តមានសុពលភាព និងអាចអនុវត្តបានក្នុងវិសាលភាពពេញលេញបំផុតដែលច្បាប់អនុញ្ញាត។

២៥ .២. ក្នុងករណីបែបនេះ ផ្នែកដែលត្រូវបានចាត់ទុកថាមិនត្រឹមត្រូវ ឬមិនអាចអនុវត្តបាន នឹងត្រូវធ្វើវិសោធនកម្មក្នុងលក្ខណៈដែលស្របតាមច្បាប់ដែលពាក់ព័ន្ធ ដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីចេតនាដើមរបស់អ្នកផ្តល់សេវាតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើទៅបាន។

 1. កិច្ចព្រមព្រៀងទាំងស្រុង

២៦ .១. ល័ក្ខខ័ណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌតំណាងឱ្យកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នកនិងអ្នកផ្តល់សេវា ហើយជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀង ការយល់ដឹង ឬការរៀបចំជាមុនណាមួយរវាងអ្នកនិងអ្នកផ្តល់សេវា ទោះបីជាដោយផ្ទាល់មាត់ ឬជាលាយលក្ខណ៍អក្សរក៏ដោយ។

 1. ច្បាប់គ្រប់គ្រង និងយុត្តាធិការ

២៧ .១. អ្នកយល់ព្រមថាការចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក គេហទំព័រ កម្មវិធី ព័ត៌មាន និងការបកស្រាយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះនឹងត្រូវគ្រប់គ្រង និងបកស្រាយដោយអនុលោមតាមច្បាប់របស់ប្រទេសវ៉ានូអាទូ។

២៧ .២. ជម្លោះ ភាពចម្រូងចម្រាស ឬការទាមទារណាមួយ អ្នកយល់ព្រមដាក់ខ្លួនអ្នកទៅយុត្តាធិការមិនផ្តាច់មុខនៃតុលាការវ៉ានូអាទូ