★ ស្វាគមន៍មកកាន់ W8BET ជាក្រុមហ៊ុនដែលលោកអ្នកជឿទុកចិត្ត។ រាល់ការកំសាន្តរបស់លោកអ្នកត្រូវបានចាត់ទុកជាអាទិភាពក្នុងការផ្តល់នូវសេវាដែលល្អឥតខ្ជោះពីផ្នែកបំរើអតិថិជនរបស់យើង។ សូមរីករាយជាមួយការកំសាន្តរបស់លោកអ្នក និងទំនាក់ទំនងមកយើងបានគ្រប់ពេល ២៤/៧។      ★
លក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់
 1. ១.ការផ្តល់ជូនទាំងអស់ត្រូវបានកំណត់ មនុស្សម្នាកមានគណនីតែមួយដើម្បីទទួលបានការផ្តល់ជូន មិនត្រូវបានផ្តល់ជូនសំរាប់គណនីស្ទួន គណនីក្នុងក្រុមគ្រួសារតែមួយ មានអាស័យដ្ឋានតែមួយ មានអាសយដ្ឋានអ៊ីមែល លេខទូរស័ព្ទ គណនីធនាគារ និងអាសយដ្ឋាន IP តែមួយ ។
 2. ២.W8BET ផ្តល់ជូនសមាជិកនូវការផ្តល់ជូនពិសេសនេះគឺដើម្បីជួយឱ្យការភ្នាល់កម្សាន្តរបស់សមាជិកកាន់តែរីករាយ។ រាល់ការប៉ុនប៉ងបំពាន ឬកេងប្រវ័ញ្ចលើការផ្តល់ជូនណាមួយ W8BET ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកំណត់ និងកម្រិតសិទ្ធិរបស់សមាជិកណាម្នាក់ក្នុងការចូលរួមទទួលបានការផ្តល់ជូន ឬលុបចោលទាំងស្រុងនូវការផ្តល់ជូនពិសិសេសដែលកំពុងធ្វើឡើង។     
 3. ៣.ក្រុមហ៊ុមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរ កែប្រែលក្ខន្តិកៈ ឬបញ្ឈប់ការផ្តល់ជូនពិសេស ឬផ្នែកណាមួយរបស់ការផ្តល់ជូនគ្រប់ពេលវេលា និងដោយគ្មានការជូនដំណឹងជាមុន។ បទបញ្ញត្កិ និងលក្ខខក្ខន្តិកៈទូទៅរបស់ក្រុមហ៊ុន W8BET ត្រូវបានអនុវត្ត។
 4. ៤.អនុញ្ញាតអោយមានតែប្រាក់រង្វាន់សកម្មមួយប៉ុណ្ណោះ ក្នុងផលិតផលនីមួយៗ។
 5. ៥.ចំនួនភ្នាល់វិលជុំត្រូវតែបំពេញក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃយ៉ាងយូរ ឬលក្ខខន្តិកៈជាក់លាក់នៃការផ្តល់ជូនត្រូវបានពញ្ជាក់ បើមិនដូច្នោះទេ ប្រាក់រង្វាន់នឹងត្រូវផុតកំណត់ ហើយសមតុល្យនៅក្នុងគណនី រួមនឹងសមតុល្យពីការឈ្នះផ្សេងទៀតនៅក្នុងគណនីនឹងត្រូវបានលុបចេញ។
 6. ៦.គ្មានការអត់ឱនចំពោះការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់ និង/ឬការក្លែងបន្លំប្រាក់រង្វាន់។

          ក្រុមហ៊ុនដឹងអំពីការរំលោភបំពាន និងការក្លែងបន្លំប្រាក់រង្វាន់ដែលកើតឡើងលើផលិតផលរបស់យើង។ អាស្រ័យហេតុនេះ និងដើម្បីការពារអតិថិជនពិតប្រាករបស់យើង ដើម្បីអោយយើងអាចផ្តល់ជូនអតិថិជនពិតប្រាកដទាំងនេះនូវប្រាក់រង្វាន់បន្ថែមកាន់តែច្រើន យើងនឹងប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌខាងក្រោមយ៉ាងមានប្រសិទ្ធភាព៖

 1. ការផ្តល់ជូនពិសេស និងប្រាក់រង្វាន់មាននៅទីនេះគឺដើម្បីផ្តល់អតិថិជនដ៏មានតម្លៃរបស់យើង។ យើងមានគោលការណ៍មិនអត់ឱនចំពោះការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់ និងសកម្មភាពក្លែងបន្លំ។ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការទប់ស្កាត់ប្រាក់រង្វាន់ពីអ្នកលេងណាមួយដែលយើងចាត់ទុកថាបំពានលើការផ្សព្វផ្សាយរបស់យើង។ ប្រសិនបើសកម្មភាពក្លែងបន្លំ ឬការរំលោភបំពានត្រូវបានសង្ស័យ យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់រង្វាន់ និងការឈ្នះដែលពាក់ព័ន្ធចេញពីគណនី និងគណនីដែលពាក់ព័ន្ធណាមួយ។        
 2. ការកំណត់នូវអ្វីដែលជាការរំលោភបំពានលើប្រាក់រង្វាន់ នឹងក្លាយជាឆន្ទានុសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមហ៊ុនតែមួយគត់ ប៉ុន្តែសម្រាប់ភាពច្បាស់លាស់ អ្វីដែលនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាភស្តុតាងនៃ  ការរំលោភបំពានប្រាក់រង្វាន់អាចរួមមាន ប៉ុន្តែមិនទាំងស្រុងទេចំពោះឧទាហរណ៍ខាងក្រោម៖        

          - ភ្នាល់ប្រាក់រង្វាន់លើហ្គេមដែលមិនត្រូវបានរាប់បញ្ចូល

          - ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រគណនីច្រើន/ វិធីសាស្រ្តគណនីប្រូកស៊ី គណនីអ្នកដ៏ទៃ (proxyaccount)

          - ប្រើប្រាស់វិធីសាស្រ្តភ្នាល់អែបបីង (arbing of bets)

          - ប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រភ្នាល់ពីរជាន់ (two tier betting)

          - ប្រមាញ់ប្រាក់រង្វាន់ (bonus stacking)

          - ប្រើប្រាស់ VPN ឬបិទបាំងអាសយដ្ឋាន IP ពិតរបស់ខ្លួន

          - រំលោភបំពានលើភាគលាភ Affiliate ឬ CPA

 1. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការត្រួតពិនិត្យប្រតិបត្តិការ និងរបាយការណ៍ផ្សេងៗគ្រប់ពេល ក្នុងហេតុផលណាមួយ។ ប្រសិនបើក្នុងពេលត្រួតពិនិត្យ យើងរកឃើញថាមានការក្លែងបន្លំឬមានការរំលោភបំពានលើការផ្តល់ជូនពិសេសដោយប្រើវិធីសាស្រ្តណាមួយ នោះសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចចិត្តជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនដែលចាត់ទុកថាបានរំលោភបំពាន។ ក្រុមហ៊ុនរក្សារសិទ្ធិក្នុងការដករាល់ប្រាក់រង្វាន់បន្ថែម និងការឈ្នះដែលពាក់ព័ន្ធមកវិញ។
 2. យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធមិនអោយមានការចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូនណាមួយ ឬកំណត់សិទ្ធិទទួលបានការចូលរួមក្នុងការផ្តល់ជូនណាមួយ ដែលក្រុមហ៊ុនបានត្រួតពិនិត្យ និងវិនិច្ឆ័យរួចរាល់ ហើយវានឹងក្លាយជាឆន្ទានុសិទ្ធិនៃការសម្រចចិត្តផ្តាច់មុខរបស់ក្រុមហ៊ុន ចំពោះរាល់ជម្លោះណាមួយដែលទាក់ទងនឹងការផ្តល់ជូននោះ។
 3. សមាជិកដែលបានធ្វើប្រាស់ចាកពីលក្ខខក្ខន្តិកៈនៃការផ្តល់ជូនពិសេស នឹងត្រូវដកសិទ្ធិចូលរួម ហើយប្រាក់រង្វាន់ និងការឈ្នះដែលពាក់ព័ន្ធក៏នឹងត្រូវបានដកហូត។
 4.  យើងរក្សាសិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ ឬកែប្រែការផ្តល់ជូនណាមួយ នៅពេលណាមួយ ដោយហេតុផលណាមួយ ដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹងជាមុន។
 5. ការដកប្រាក់អាចជាកម្មវត្ថុនៃសវនកម្ម (ឆ្លងកាត់ការត្រួតពិនិត្យ) និង/ឬការផ្ទៀងផ្ទាត់អត្តសញ្ញាណ មុនពេលដំណើរការ។ សមាជិកអាចនឹងត្រូវបានស្នើសុំឱ្យផ្តល់ភស្តុតាងនៃអត្តសញ្ញាណ អាសយដ្ឋាន អាយុ និង/ឬភស្តុតាងនៃការដាក់ប្រាក់ ភស្តុតាងនៃការលេងហ្គេម ឬលេខទូរស័ព្ទ។ ការខកខានក្នុងការផ្តល់ព័ត៌មាននេះដល់ក្រុមហ៊ុនក្នុងរយៈពេល ៧២ម៉ោងបន្ទាប់ពីការស្នើសុំដែលត្រូវបានធ្វើឡើង សមាជិកអាចប្រឈមនឹងការលុបប្រាក់រង្វាន់ និងប្រាក់ពីការឈ្នះដែលពាក់ព័ន្ធចេញវិញ។
 6. 7 @W8BET.com